Årsregnskap 2018

  • Resultat før skatt 2.450 millioner kroner 
  • Resultat 2.090 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 12,2 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,6 prosent 
  • Vekst i utlån 7,8 prosent og innskudd 5,4 prosent
  • Tap på utlån 263 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 9,97 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, 83,87 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2018
  • Foreslått utbytte 5,10 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 373 millioner kroner
Nettfont_collage_2018

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Konsernsjefen har ordet

2018 ble et svært aktivt år med gode resultater. Vi har også i 2018 hatt en solid vekst, spesielt i personmarkedet. I bedriftsmarkedet har vi lyktes med en strategi der vi fremstår som det naturlige bankvalget for små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge.

Les konsernsjefens redegjørelse

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMN oppnådde gode resultater i 2018, og de fleste forretningsområdene har utviklet seg positivt. Spesielt fremheves høy kundetilgang i privatmarkedet, økte driftsinntekter og lavere tap på utlån. Banken er også meget solid. Styret forventer at også 2019 blir et godt år.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN