Note 1 - Generell informasjon

Beskrivelse av virksomheten                  

Se virksomhetsbeskrivelse presentert i årsrapporten.  

Konsernet SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har sitt hovedkontor i Trondheim, Søndre gate 4. Bankens markedsområder er i hovedsak Trøndelag og Nordvestlandet.   

Konsernregnskapet for 2018 ble godkjent av styret 5. mars 2019.

Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN