Note 44 - Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

Utbytte (mill. kr) 2018 2017
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 62 51
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 23 42
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN - 30
Allegro Kapitalforvaltning - 20
MAVI XV - 148
SpareBank 1 SMN Invest 63 58
SpareBank 1 SMN Card Solutions 1 1
SpareBank 1 SMN Kvartalet - 10
Sparebank 1 Bygget Trondheim - 4
Sparebank 1 Bygget Steinkjer 1 1
Sum utbytte 151 364
     
Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN