Note 40 - Oppkjøp av virksomheter og virksomhetssammenslutning

Generelt
Ved oppkjøp av selskaper utarbeides oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.

Oppkjøp av regnskapskontor
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har i 2018 overtatt samtlige aksjer i Rauma Regnskapsservice AS, Aktiva Regnskap AS, Tinde Økonomi AS, Fosenøkonomen Regnskapsbyrå AS, Admit Systemer AS og Admit Regnskap AS. Disse er innfusjonert i 2018. I tillegg har selskapet kjøpt Spjelkavik Regnskap AS, Flatanger Regnskapskontor AS og Grongstad Regnskap AS. Disse virksomhetene integreres fullt ut med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i 2019.

Økonomisenteret Kunderegnskap AS og SpareBank 1 Regnskapshuset Brekstad AS er også innfusjonert i 2018.

Det er utarbeidet oppkjøpsanalyser i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler er allokert til goodwill. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN