Styret

KjellBjordal_BER4455  

Kjell Bjordal (1953) styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater.

Styreleder i Axess-Gruppen, Nordlaks-konsernet, Broodstock Capital Partners og Norsk Landbrukskjemi. Nestleder i styret for Entra Eiendom. 

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2018.

     
BårdBenum_BER4685  

Bård Benum (1962) nestleder

Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Styremedlem siden mars 2009 og nestleder siden 2013. Medlem av revisjonutvalget siden 2009 og medlem av risikoutvalget siden 2013.

Administrerende direktør i VitalThings.

Erfaring fra ledende stillinger i Norsk Hydro, Statoil, Reitangruppen. Administrerende direktør i Cresco 1998-2000 og Vital Forsikring 2001-2007. Administrerende direktør Powel 2007-2018.

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2018.

     
PaulHjelmHansen_BER4584  

Paul E. Hjelm-Hansen (1962)

MBA fra Universitetet i Denver, USA (1988), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (1996) og Autorisert Porteføljeforvalter (Norske Finansanalytikeres Forening/NHH 2001).

Medlem av styret og leder av revisjonsutvalget siden 2008. Leder av risikoutvalget siden 2013.

Privat investor og selvstendig næringsdrivende innen rådgiving.

Har hatt stillinger som finansanalytiker, porteføljeforvalter i Christiania Bank og Kreditkasse og Fokus Bank samt finanssjef og finansdirektør i henholdsvis Bachke & Co og Det norske oljeselskap.

Styreleder i Arild og Emilie Bachkes Fond, Trondhjems Kunstforenings legatstyre, Adolf Øiens Fond for almennyttige formål og Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem. Styremedlem i Bachke & Co.

Detatt på 15 av 15 styremøter i 2018.

     
Mette_Kamsvaag  

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons-og risikoutvalget fra 2018.

Selvstendig virksomhet. Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. Administrerende direktør i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems og easy2you. Styremedlem i VPS og SIVA.

Deltatt på 10 av 11 styremøter i 2018.

     
Tonje_Foss  

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen Petroleumsøkonomi (1996)

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godgjørelsesutvalget fra 2018.

Regiondirektør i Atea Region Nord siden mars 2017. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien innen kontrakt/innkjøp og prosjektledelse fra blant annet AkerBP.

Tidligere styremedlem i Det norske oljeselskap (2012-2014) og i BUE-stiftelsen (2007-2013).

Deltatt på 11 av 11 styremøter i 2018.

     
MortenLoktu_BER4487  

Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTNU (1984)

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Senior Vice President med ansvar for LEAN & Operational Improvements i Equinor (tidligere Statoil).

Begynte i Statoil i 1985, og har hatt ulike stillinger innen bl.a. forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Statoil 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Statoil 2005-2010. Områdedirektør for Statoils produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 2011-2016.

Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Deltatt på 14 av 15 styremøter i 2018.

     
 JanneThomsen_BER4616  

Janne Thyø Thomsen (1957)

Cand jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Medlem av styret siden 2014. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget siden 2014.

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark.

Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet 1981-1984. 

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2018.

     
 ErikGunnes_BER4295  

Erik Gunnes (1966)

3-årig handelshøyskole økonomi. Bankrelatert utdanning ved Bankakademiet/BI.

Fast møtende varamedlem for de ansatte 2014-2016. Styremedlem for de ansatte fra 2016.

23 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Styremedlem i Finansforbundet Trøndelag 2010-2012.

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2018.

 Venche Johnsen  

Venche Johnsen (1952)

Diverse utdanning gjennom Bankakademiet og på høyskolenivå.

Medlem av styret 2004-2016.

Varamedlem for de ansatte 2016-mars 2017. Fast medlem for de ansatte fra mars 2017.

Konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 SMN. 39 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2018.

 

 

© SpareBank 1 SMN