Tillitsvalgte

Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Lars Bjarne Tvete  Trondheim 30 000
Marit Collin Trondheim 4 655
Jøran Nyheim Molde 3 965 391
Thor Arne Falkanger Trondheim 179 255
Torgeir Svae Os 2 500
Knut Solberg (leder) Trondheim 293 887
Therese Bjørstad Karlsen Trondheim  170
Nina Kleven Trondheim 1 100
Nils Martin Williksen Rørvik 10 049
Randi Borghild Dyrnes  Smøla 1 000
Frithjof Anderssen Trondheim 26 797
Åsmund Skår Nesbru 1 200
     
Medlemmer valgt av innskyterne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Per Olav Tyldum (nestleder) Overhalla  0
Vegard Forbord Steinkjer  0
Marit Dille Abelvær 3 339
Anne Rita Bakken Stjørdal  0
Randi Bakken Trondheim  0
Jan-Yngvar Kiel Bosberg  0
Wollert Krohn-Hansen Trondheim  0
Elin Hagerup Trondheim 0
Line Melkild Sunndalsøra 0
     
Medlemmer valgt av fylkestingene Bosted Antall egenkapitalbevis*
Jan Inge Kaspersen Stjørdal  0
Stig Klomsten Bosberg  0
Tove-Lise Torve Sunndalsøra  0
     
Medlemmer valgt av ansatte Bosted Antall egenkapitalbevis*
Linda Renate Linmo Grong 1 562
Anders Skrove Inderøy 1 437
Bjørn Larsen Trondheim 3 338
Anne Valstad-Aalmo Trondheim  912
Geir Tore Mathisen Trondheim 2 597
Rolf Bratlie Buvik 1 312
Bjørn Kristian Dyrseth Molde 2 603
Berit Bøifot Molde 4 828
     
Styret Bosted Antall egenkapitalbevis*
Kjell Bjordal (leder) Molde 130 000
Bård Benum (nestleder) Trondheim  0
Morten Loktu Trondheim 5 000
Paul E. Hjelm-Hansen Trondheim 49 219
Janne Thyø Thomsen Danmark 3 000
Tonje Eskeland Foss Trondheim  0
Mette Kamsvåg Molde 5 600
Erik Gunnes  Trondheim  815
Venche Johnsen  Trondheim 24 996
Oddny Lysberg (varamedlem) Grong 1 188
     
Valgkomiteen Bosted Antall egenkapitalbevis*
Lars Bjarne Tvete Trondheim 30 000
Thor Arne Falkanger Trondheim 179 255
Marit Dille Kolvereid 3 339
Tove-Lise Torve Sunndalsøra  0
Rolf Bratlie Buvik 1 312
* Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2018 inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående, selskaper man kontrollerer og selskaper man er valgt på vegne av.
© SpareBank 1 SMN