Årsregnskap 2016

  • Resultat før skatt 1.983 millioner kroner 
  • Resultat 1.647 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,9 prosent 
  • Vekst i utlån 8,0 prosent og innskudd 4,8 prosent
  • Tap på utlån 516 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 7,91 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2016, 73,26 kroner
  • Foreslått utbytte 3,0 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 220 millioner kroner
Kvartalsrapport_2016_forside_collage3

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Konsernsjefen har ordet

SpareBank 1 SMN har i snart 200 år bidratt til utvikling i Trøndelag og det siste tiåret også på Nordvestlandet. Dette gjør vi både ved kunnskapsbasert finansiering av bedrifter og privatpersoner, og at deler av bankens overskudd gis til en rekke gode formål innen næringsutvikling, kultur og idrett. På den måten er vi mer enn en bank for våre kunder.

Les konsernsjefens redegjørelse

Styrets årsberetning

Styret er godt fornøyd med konsernets prestasjoner og resultat for 2016. Banken har hatt tilfredsstillende utvikling med styrket markedsposisjon og et sterkt resultat samt at ren kjernekapitaldekning er styrket til 14,9 prosent. Styret legger til grunn at endret kundeadferd og ny teknologi vil legge til rette for ytterligere kostnadseffektivisering.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN