SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Banksamarbeidet.

SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansgruppering. Alliansen består av selvstendige banker som er fullverdige leverandører av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Kundene skal oppleve at SpareBank 1-alliansen er den beste på nærhet, lokal forankring og kompetanse. Totalt har alliansen ca. 7.000 medarbeidere, hvorav ca. 1.200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Banksamarbeidet med datterselskaper.

SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Banksamarbeidet utgjør Alliansesamarbeidet. Hensikten med Alliansesamarbeidet er å levere attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser for å bidra til SpareBank 1-bankenes konkurransekraft og lønnsomhet, slik at de forblir sterke og selvstendige. Alliansesamarbeidets visjon er: Attraktiv for kundene og bankene.

Om SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen er 100 prosent eid av SpareBank 1-banker og Landsorganisasjonen LO med følgende eierbrøker:

SpareBank 1 SR-Bank (19,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent), SpareBank 1 SMN (19,5 prosent), Samarbeidende Sparebanker (19,5 prosent), Sparebanken Hedmark (11 prosent), SpareBank 1 Oslo Akershus (1,4 prosent) og Landsorganisasjonen og fagforbund tilknyttet LO (9,6 prosent).

SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i følgende datterselskaper:

SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Medlemskort, SpareBank 1 Skadeforsikring, SpareBank 1 Gruppen Finans, ODIN Forvaltning, Conecto: Disse selskapene utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som tilbys kunder i deres markeder.

Om SpareBank 1 Banksamarbeidet
SpareBank 1 Banksamarbeidet er eid av SpareBank 1 SR-Bank (18 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (18 prosent), SpareBank 1 SMN (18 prosent), Samarbeidende Sparebanker (18 prosent), Sparebanken Hedmark (11 prosent), SpareBank 1 Gruppen (10 prosent) og SpareBank 1 Oslo Akershus (7 prosent).

SpareBank 1 Banksamarbeidet leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene som kunder, og bidrar til at felles utvikling og felles aktiviteter gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler. Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under det felles merkevarenavnet SpareBank 1.

SpareBank 1 Banksamarbeidet eier 100 prosent av aksjene i følgende datterselskaper:

EiendomsMegler 1 Norge, SpareBank 1 Kundesenter, SpareBank 1 Verdipapirservice, SpareBank 1 ID og SpareBank 1 Axept.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN