Konsernledelsen

Finn-Haugan_frg    Finn Haugan (1953)

Konsernsjef

Siviløkonom fra BI (1977).

Tiltrådte som adm. dir. i SpareBank 1 SMN i 1991. Konsernsjef fra 2010. Styreleder i BN Bank og Sparebankforeningen, styremedlem Finans Norge (FNO). Styreleder i SpareBank 1 Gruppen fra 2017.

Styreleder i EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Styremedlem i Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskaplig Forskning (Kavlistiftelsen). Tidligere ansatt i Fokus Bank i 13 år, hvorav siste to år som viseadm. dir.

     
Vegard-Helland_frg  
Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv
 
Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge og styremedlem i SpareBank 1 Gruppen Finans, Conecto, SMB Lab og Mavi XV. Varamedlem i styret i SpareBank 1 SMN Card Solutions.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet med konsernkunder. Leder i næringsliv fra august 2010. Leder for konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG (havbruk og fiskeri).

     
 Kjell-Fordal_frg   Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Konsernfinans

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 SMN Invest, GMA Invest, Prøven Eiendom og SMB Lab. Styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kredittkort, BN Kreditt og Trondhjems Turistforening. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

     
NellyMaske_BERRE8521   Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør Organisasjon og utvikling
 

Master of Science fra South Bank University London 2000, Bachelor i Økonomi og administrasjon TØH 1998.

Tidligere bred erfaring fra rådgivningselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013. Styremedlem i SpareBank 1 Mobilbetaling, BN Bank og SMB LAB. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013.

     
Svein-Tore-Samdal_frg  

Svein Tore Samdal (1971)

Konserndirektør Privatmarked

Cand. polit. fra NTNU (1999).

Har vært i ledende funksjoner i EiendomsMegler 1 Midt-Norge siden han ble ansatt i 2006. Tidligere landslagssjef for langrenn damer i Norges Skiforbund fra 2001-2006. Styreleder i Allegro Kapitalforvaltning. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. 

RolfJarleBrøske_BER4733  

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv. Ansatt i SpareBank 1 SMN 1. oktober 2016.

© SpareBank 1 SMN