Tillitsvalgte

 

Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Berit Tiller Trondheim 1 039
Lars Bjarne Tvete  Trondheim 5 600
Marit Collin Trondheim 3 755
Ragnar Lyng Vanvikan 53 122
Jøran Nyheim*** Molde 3965 391
Thor Arne Falkanger Trondheim 209 255
Ivar Koteng Trondheim 121 423
Torgeir Svae Oslo 5 000
Knut Solberg Trondheim 365 449
Kjell Hagan Trondheim 1 968
Ragnhild Tokstad Bergsmyr Trondheim  200
Therese Bjørstad Karlsen Trondheim  170
Nina Kleven Trondheim 1 100
Nils Martin Williksen Rørvik 10 049
Trond B. Brekke Trondheim 196 667
Randi Borghild Dyrnes (leder) Smøla 1 000
Frithjof Andersen Trondheim 26 797
     
Medlemmer valgt av innskyterne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Anne Lise Aunaas Trondheim  0
Anne Peggy Møller Schieflo Steinkjer 11 191
Elin Hagerup Trondheim  0
Marit Dille Kolvereid 3 339
Randi Bakken Trondheim  0
Line Melkild Sunndalsøra  0
Ragnhild Amundsen Isfjorden  0
Per Olav Tyldum (nestleder) Overhalla  0
     
Medlemmer valgt av fylkestingene Bosted Antall egenkapitalbevis*
Jan Inge Kaspersen Stjørdal  0
Ida Bruheim Derås Steinkjer  0
Gunn Iversen Stokke Buvik  0
Karl Meinert Bucholdt Levanger  0
Stig Klomsten Bosberg  0
Torgeir Dahl Molde  0
Torhild Aarbergsbotten Brekstad  0
Tove-Lise Torve Sunndalsøra  0
     
Medlemmer valgt av ansatte Bosted Antall egenkapitalbevis*
Oddny Lysberg** Grong  634
Ann Kristin Leirvik Sletnes Torvikbukt  3
Anders Skrove Inderøy  676
Linda Leer Trondheim 2 357
Rolf Bratlie Trondheim  618
Oddbjørn Kulseth Stjørdal 3 793
Bjørn Kristian Dyrseth Molde 2 463
Berit Bøifot Torvikbukt 4 314
Bjørn Larsen Trondheim 2 644
Geir Tore Mathisen Trondheim 218
     
Styret  Bosted  Antall egenkapitalbevis*
Kjell Bjordal (leder) Molde 110 000
Bård Benum (nestleder) Trondheim  0
Arnhild Holstad Namsos  0
Aud Skrudland Averøy 4 765
Morten Loktu Trondheim 5 000
Paul E. Hjelm-Hansen Trondheim 49 219
Janne Thyø Thomsen Danmark 3 000
Erik Gunnes  Trondheim  230
Oddny Lysberg** Grong 634
Venche Johnsen (varamedlem) Trondheim 24 716
     
     
Valgkomiteen  Bosted  Antall egenkapitalbevis*
Lars Bjarne Tvete Trondheim 5 600
Thor Arne Falkanger Trondheim 209 255
Marit Dille Kolvereid 3 339
Tove-Lise Torve Sunndalsøra  0
Rolf Bratlie Trondheim 618
     
* Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2016 inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående, selskaper man kontrollerer og selskaper man er valgt på vegne av.
** Gått ut av representantskapet og inn i styret 31.03.2016  
*** Representerer Sparebankstiftelsen SMN  

 

 

© SpareBank 1 SMN