Årsregnskap 2019

Resultat 2.563 millioner kroner

  • Resultat før skatt 3.081 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapital 13,7 prosent 
  • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent 
  • Vekst i utlån 4,7 prosent og innskudd 6,6 prosent
  • Tap på utlån 299 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 12,14 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,75 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2019
  • Foreslått utbytte 6,50 kroner og avsetning til gaver 473 millioner kroner
Nettfont_collage_2019

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Konsernsjefen har ordet

Gjennom solid bankdrift bygger vi muskler for å bidra med finansiering til folk og bedrifter. Som samfunnseid bank betaler vi i tillegg ut utbytte til lokalsamfunnene. Vår eiermodell er unik. Jo flere kunder som velger SpareBank 1 SMN, jo større blir utbyttet til landsdelen.

Les konsernsjefens redegjørelse

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2019 et resultat på 2.563 millioner kroner som gav en egenkapitalavkastning på 13,7 prosent. Styret er godt fornøyd med konsernets resultater i 2019, og nye strategiske initiativ vil ytterligere styrke konsernets konkurransekraft.  

Konsernstrategien danner et godt grunnlag for videreutvikling av konsernets forretningsområder. Konsernet er godt posisjonert med lønnsomme forretningsområder, og gjennom styrket samhandling og lønnsomhetsforbedrende tiltak skal konsernet nå sine finansielle mål.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN