Konsernledelsen

Jan-FrodeJanson   

Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø (1992).

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN fra 1. mai 2019. Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Styreverv i blant annet SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Utvikling, Vipps. Styreleder i SpareBank 1 SMNs datterselskaper (EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 SMN Invest). 

     
Kjell Fordal   Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Konsernfinans og visekonsernsjef

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Styreleder i SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, Prøven Eiendom, DeBank og Trondhjems Turistforening. Styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kredittkort, SpareBank 1 Regnskapshuset, SpareBank 1 Pensjonsforsikring, SpareBank 1 SMN Invest og BN Kreditt. 

     
Vegard Helland  
Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv
 
Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Leder for konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.

Styreleder i SpareBank 1 Factoring, Conecto og SMB Lab. Styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Finans Midt-Norge, Modhi Finance, Modhi Collect og Mavi XV.

     
NellyMaske_BERRE8521   Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør Personmarked samt Organisasjon og utvikling

Master of Science fra South Bank University London 2000, Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH 1998.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013.

Tidligere bred erfaring fra rådgivningselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013. 

     
Rolf Jarle Broske  

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2016. 

Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv.

Styreleder i Spleis og nestleder i styret i Stiftelsen UNI. Fylkesstyremedlem i Trøndelag Høyre og bystyremedlem Trondheim kommune. 

     
Ola Neråsen  

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør Risikostyring

Siviløkonom fra BI (1990), Statsautorisert revisor fra NHH (1994). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1997.

Styremedlem i Betr. 

Tidigere erfaring fra Deloitte. 

     
 Kjersi Hønstad  

Kjersti Hønstad (1967)

Konserndirektør Juridisk

Juridisk embetseksamen UiO 1995, Bedriftsøkonom TØH.

Ansatt som advokat i SpareBank 1 SMN i 2005, konserndirektør juridisk fra 2009. Tidligere erfaring som advokat i Deloitte Advokater.

Styremedlem i SpareBank 1 Finans Midt-Norge, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 SMN Invest og observatør i SpareBank 1 Markets.

© SpareBank 1 SMN