Note 44 - Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

(Mill. kr) 2019 2018
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 68 62
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 12 23
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  44 -
SpareBank 1 SMN Invest  31 63
SpareBank 1 SMN Card Solutions  - 1
SpareBank 1 SMN Kvartalet  5 -
St. Olavs Plass 1 SMN  1 -
Sparebank 1 Bygget Steinkjer  1 1
Sum utbytte 162 151
Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN