Tillitsvalgte

Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Lars Bjarne Tvete  Trondheim 15 115
Marit Collin Trondheim 48 155
Jøran Nyheim Molde 3965 391
Thor Arne Falkanger Trondheim 143 005
Torgeir Svae Oslo 2 500
Knut Solberg Trondheim 2 762
Therese Bjørstad Karlsen Trondheim  170
Nina Kleven Trondheim 1 100
Nils Martin Williksen Rørvik 60 449
Berit Tiller Trondheim  950
Frithjof Anderssen Trondheim 30 095
Åsmund Skår Nesbru 1 200
     
Medlemmer valgt av innskyterne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Per Olav Tyldum (nestleder) Overhalla  0
Vegard Forbord Steinkjer  0
Marit Dille Kolvereid 3 339
Anne Rita Bakken Stjørdal  850
Randi Bakken Trondheim  0
Jan-Yngvar Kiel Trondheim  0
Wollert Krohn-Hansen Trondheim  0
Elin Hagerup Trondheim 0
Line Melkild Eidsvåg 0
     
Medlemmer valgt av fylkestingene Bosted Antall egenkapitalbevis*
Jan Inge Kaspersen Stjørdal  0
Stig Klomsten Trondheim  0
Tove-Lise Torve Sunndalsøra  0
     
Medlemmer valgt av ansatte Bosted Antall egenkapitalbevis*
Linda Renate Linmo Grong 1 865
Anders Skrove Steinkjer 2 088
Bjørn Larsen Trondheim 3 887
Anne Valstad-Aalmo Trondheim 1 461
Geir Tore Mathisen Trondheim 2 900
Rolf Bratlie Melhus 1 861
Berit Bøifot Torvikbukt 5 224
     
Styret Bosted Antall egenkapitalbevis*
Kjell Bjordal (leder) Molde 130 000
Bård Benum (nestleder) Trondheim  0
Morten Loktu Trondheim 5 000
Christian Stav Steinkjer  0
Janne Thyø Thomsen Danmark 3 000
Tonje Eskeland Foss Trondheim  0
Mette Kamsvåg Molde 5 600
Inge Lindseth Trondheim 4 034
Christina Straub Trondheim  652
Oddny Lysberg (varamedlem) Grong 1 491
     
Valgkomiteen Bosted Antall egenkapitalbevis*
Lars Bjarne Tvete Trondheim 15 115
Thor Arne Falkanger Trondheim 143 005
Marit Dille Kolvereid 3 339
Tove-Lise Torve Sunndalsøra  0
Rolf Bratlie Trondheim 1 861
* Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2019 inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående, selskaper man kontrollerer og selskaper man er valgt på vegne av.
© SpareBank 1 SMN