Godt resultat i 2011

  • Resultat 1.024 millioner kroner (1.022 millioner)
  • Avkastning på egenkapitalen 12,8 prosent (14,6)
  • Kjernekapitaldekning 10,4 prosent (10,9), ren kjernekapital
    8,9 prosent (9,3)
  • Vekst i utlån 8,6 prosent (13,2) og innskudd 11,9 prosent
    (14,9) siste 12 måneder

(tall i parantes er tall for 2010)

Collage forside

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Styrets årsberetning

Utsiktene for den internasjonale økonomien er krevende. Konsekvensene i bankens markedsområde har så langt vært begrensede. Banken har en sterk markedsposisjon. For å forsterke posisjonen har styret vedtatt å iverksette et program som har som mål å ytterligere styrke kundeorienteringen i konsernet.

Les styrets årsberetning

 

Redegjørelse fra konsernsjefen

Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet og god vekst i markedsandeler bekrefter bankens solide posisjon. Banken er bedre rustet enn noensinne til å møte våre kunders forventninger og behov.

Les konsernsjefens redegjørelse

© SpareBank 1 SMN