Sentrale mål og strategier

Visjon og verdier

Vår visjon handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling."Sammen får vi ting til å skje" er vår visjon. Sammen står først, og det er ikke tilfeldig. Det vi ønsker å få til kan vi bare lykkes med sammen med andre. Med kolleger, kunder, leverandører, partnere og andre gode krefter lokalt og regionalt. Vi vil bygge relasjoner og være på lag. Får vi ting til å skje handler om at vi skaper energi, resultater, endring og utvikling. Det skjer ting når vi kommer på banen.

Verdiene våre er:

Helhjerta: Det er herlig å være sammen med engasjerte folk, og ingenting er mer inspirerende enn å jobbe med helhjerta kolleger. Det er puls, kraft og lidenskap i et helhjerta menneske – for ikke å snakke om en bank full av slike.

Ansvarlig: Integritet, troverdighet, tillit, vidsyn og kunnskap er alle viktige egenskaper. Vi har oppsummert dem i ett ord: Ansvarlig. Å være ansvarlig er å si ja når det er riktig og nei når det er nødvendig.

Likandes: Vi er positive og lett å like. Vi er jordnære og ujålete. Vi er hel ved og på kundens parti. Folk velger en bank de liker. En som er likandes.

Dyktig: Dyktige folk har beina på jorda og trenger ikke å slå om seg med storslagne ord og begreper. De utstråler profesjonalitet og kompetanse uten å skape kunstig avstand. Dyktige folk vinner kundenes tillit.

Selskapene i SMN-konsernet har per i dag ulike visjoner og verdier. I arbeidet med ett SMN (se nedenfor) er felles visjon og felles verdier prioritert.

Ny strategi: Ett SMN

Styret vedtok i desember 2019 ny strategi for konsernet. Strategien beskriver konsernets overordnede ambisjoner og prioriteringer frem mot 2023.

SpareBank 1 SMN skal være det ledende finanshuset i Midt-Norge, og blant de best presterende i Norden. Konsernet skal skape finansielle verdier, bygge samfunnet i regionen og ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden. Det innebærer:

 • Lønnsom med 12 prosent egenkapitalavkastning
 • Solid med ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent. Utdelingsgrad om lag 50 prosent
 • Effektiv. Årlig kostnadsvekst i konsernet skal begrenses til 2,0 prosent innenfor eksisterende virksomhet
 • Styrket markedsposisjon. Ambisjon om å være nummer 1 innen konsernets virksomhetsområder
 • Flere fornøyde kunder. Ambisjon om å ha de mest fornøyde kundene innen alle virksomhets- og markedsområder
 • Stolte og engasjerte ansatte. Ambisjon om å ha de mest engasjerte medarbeiderne i finansbransjen i Norge
 • Kvalitet i alt vi gjør

SpareBank 1 SMN skal bygge videre på sine sterke sider. Konsernet har levert høy avkastning over tid og har sterke kunderelasjoner. Fem strategiske prioriteringer løftes i strategiperioden:

 • Skape ett SMN
 • Øke digitaliseringen og bruk av innsikt
 • Lede an i utviklingen av Sparebank-Norge
 • Integrere bærekraft i forretningen
 • Utnytte kraften i eiermodellen

For å realisere målene i konsernstrategien og øke konkurransekraften er det iverksatt et forbedringsprogram kalt Ett SMN. Dette er et omfattende program for lønnsomhetsforbedring gjennom økt synergiuttak, økte inntekter, kostnadseffektivisering og bedret kapitalutnyttelse.

© SpareBank 1 SMN