Årsregnskap 2012

  • Resultat 1.077 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapitalen 11,7 prosent
  • Kjernekapitaldekning 11,3 prosent
  • Ren kjernekapital 10,0 prosent
  • Vekst i utlån 10,2 prosent og innskudd 9,2 prosent
  • Tap på utlån 58 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 5,21 kroner
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 50,09 kroner
Nettfront_2012_collage

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMN har i 2012 styrket sin markedsposisjon og har oppnådd en god resultatutvikling. Konsernet har en robust finansiering. Styret vil fremover ha stor oppmerksomhet på tiltak som skal styrke soliditeten slik at banken har minimum 12,5 prosent ren kjernekapital innen 31. desember 2015.

Les styrets årsberetning

Redegjørelse fra konsernsjefen

Også 2012 ble et meget godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1355 millioner kroner og en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,7 prosent er i overkant av de planer som vi la for året. Ved inngangen til 2013 er det grunn til optimisme også for resultatutviklingen inneværende år.

Les konsernsjefens redegjørelse

© SpareBank 1 SMN