Hovedtall siste ti år

Fra resultatregnskapet (i mill kr): 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Rentenetto 1.790 1.616 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350 1.139 1.024 974
Provisjonsinntekter 1.512 1.463 1.139 919 855 756 610 671 580 537
Driftskostnader -1.789 -1.722 -1.654 -1.482 -1.140 -1.253 -1.194 -1.103 -990 -906
Ordinært driftsresultat 1.513 1.357 962 829 1.032 828 766 707 613 605
Resultat eierinteresser 527 355 244 248 276 349 393 233 190 119
Resultat finansielle investeringer 193 147 207 186 133 247 -186 99 229 157
Tap og nedskrivninger 89 101 58 27 132 277 202 -6 -84 -38
Resultat før skatt 2.143 1.758 1.355 1.236 1.309 1.147 771 1.045 1.116 919
                     
Fra balansen (i mill kr):                    
Forvaltningskapital 126.047 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327
Brutto utlån 90.339 80.317 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819 45.280
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 120.196 112.038 104.909 95.232 87.665 77.429 71.317 61.910    
Brutto utlån til privatmarkedet 74.004 68.515 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679 38.872 33.898 29.032
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 46.192 43.523 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638 23.038 18.921 16.248
Innskudd fra kunder 60.655 55.879 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136 27.048
Innskudd fra privatmarkedet 26.479 23.865 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566 16.070 14.707 14.080
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 34.176 32.209 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715 16.364 15.429 12.968
Utlånsvekst i % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt) 7,3 % 6,8 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 % 17,2 % 16,6 % 32,3 %
Innskuddsvekst i % 8,5 % 7,3 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 % 7,6 % 11,4 % 30,5 %
                     
Nøkkeltall: 1)                    
Egenkapitalavkastning 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 % 18,9 % 23,7 % 23,3 %
Kostnader/inntekter 44,5 % 48,1 % 54,0 % 53,2 % 44,2 % 46,8 % 55,1 % 51,5 % 49,0 % 50,7 %
                     
Ren kjernekapitaldekning 11,2 % 11,1 % 10,0 % 8,9 % 9,3 % 7,7 % 7,1 % 7,4 % 7,5 % 7,5 %
Kjernekapitaldekning 13,0 % 13,0 % 11,4 % 10,4 % 10,9 % 10,5 % 8,1 % 8,4 % 8,6 % 8,8 %
Kapitaldekning 15,7 % 14,7 % 13,3 % 12,0 % 13,0 % 13,6 % 11,9 % 12,1 % 11,9 % 10,9 %
                     
Antall ansatte 1.273 1.238 1.216 1.153 1.117 1.108 1.062 1.017 950 898
Antall årsverk 1.192 1.159 1.135 1.109 1.035 1.017 973 940 841 806
Antall bankkontor 48 50 51 54 54 55 56 56 58 62
                     
Nøkkeltall egenkapitalbevis: 2)                    
Egenkapitalbevisbrøk 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 % 53,7 % 56,1 %
Antall utstedte bevis (mill) 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41 76,65 71,70 71,70
Børskurs 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72 54,46
Børsverdi (mill kr) 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900 4.140 3.951
Resultat per EKB (eiernes andel) 8,82 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16 5,86 6,24 5,35
Utbytte per EKB 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77 3,90 3,04 3,34
Bokført egenkapital per EKB (inkl utbytte) 62,04 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07 36,43 33,31 30,26
Pris/Resultat EKB 6,63 7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09 8,87 9,38 10,52
Pris/Bokført egenkapital 0,94 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57 1,43 1,76 1,86

1) Egenkapitalavkastning er bankens overskudd målt mot gjennomsnittlig egenkapital i perioden. Kostnader/inntekter er totale kostnader/totale inntekter, inklusive resultat fra eierinteresser og finansielle investeringer Kjernekapitalandel er kjernekapital i konsernet holdt opp i mot kapitalkravet. Kapitaldekning er ansvarlig kapital i konsernet holdt opp i mot kapitalkravet.  

2) Definisjoner og flere nøkkeltall, se Egenkapitalbevis.

© SpareBank 1 SMN