Tillitsvalgte

Representantskapet

   

Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Asbjørn Tronsgård Sunndalsøra 37.222
Anne-Brit Skjetne Levanger 3.972.032
Berit Tiller  Trondheim 1.039
Jorunn Skjermo Trondheim 0
Lars Bjarne Tvete (nestleder) Trondheim 1.600
Marit Collin Trondheim 3.555
Odd Reitan Trondheim 0
Stig Jakobsen Angvik 21.991
Thor Arne Falkanger Trondheim 209.255
Thor Christian Haugland Stavanger 153.970
Torgeir Svae Oslo 2.736.435
Widar Slemdal Andersen Rælingen 13.886
Kjell Hagan Trondheim 150
Ragnhild Tokstad Bergsmyr Trondheim 200
Therese Bjørstad Karlsen Trondheim 170
Knut Vardal Ålesund 62.400
Egil Stenshagen Oslo 721.384
     

Medlemmer valgt av innskyterne

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Anne Lise Aunaas Trondheim 0
Jan-Yngvar Kiel Trondheim 0
Leif Helge Kongshaug Averøy 0
Marit Dille Kolvereid 700
Randi Bakken Trondheim 0
Randi Borghild Dyrnes (leder) Molde 0
Aage Rostad Verdal 2.494
Ingunn Kjeldstad Levanger 7.713
     

Medlemmer valgt av fylkestingene

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Anne Sophie Hundstad Trondheim 0
Elin Agdestein Steinkjer 0
Gunn Iversen Stokke  Buvik 0
Hans Martin Storø Nærøy 9.728
Jonny Meland Sunndalsøra 0
Torgeir Dahl Molde 0
Torhild Aarbergsbotten Brekstad 0
Trine Hallem Verdal 0
     

Medlemmer valgt av ansatte

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Alvhild Skogmo Jensen Namsos 2.000
Ann Kristin Leirvik Sletnes Torvikbukt 3
Ellinor Finserås  Trondheim 601
Linda Leer Trondheim 2.357
Rolf Bratlie Trondheim 1.963
Oddbjørn Kulseth Stjørdal 7.293
Hege Karina Bøe Molde 1.560
Randi Selnes Herskedal Fræna 8.343
Anders Skrove Steinkjer 458
Bjørn Larsen Trondheim 2.426
     

Styret

   
 

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Kjell Bjordal, leder Molde 100.000
Bård Benum, nestleder Trondheim 0
Arnhild Holstad Namsos 0
Aud Skrudland Averøy 2.765
Morten Loktu Trondheim 5.000
Paul E. Hjelm-Hansen Trondheim 49.219
Venche Johnsen Trondheim 24.716
Janne Thyø Thomsen Danmark 0
Bente Karin Trana (varamedlem) Steinkjer 0
Erik Gunnes (varamedlem) Trondheim 230
Pål Hofstad (varamedlem) Verdal 0
     

Kontrollkomiteen

   
 

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Terje Lium Trondheim 0
Anders Lian Trondheim 0
Terje Ruud Trondheim 0
     

Valgkomiteen

   
 

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Lars Bjarne Tvete Trondheim 1.600
Jonny Meland Sunndalsøra 0
Marit Dille Kolvereid 700
Alvhild Skogmo Jensen Namsos 2.000
     

* Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2014 inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående,
selskaper man kontrollerer og selskaper man er valgt på vegne av.

  

 

 

© SpareBank 1 SMN