Årsregnskap 2014

  • Resultat 1.782 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapitalen 15,1 prosent
  • Ren kjernekapital 11,2 prosent
  • Vekst i utlån 7,3 prosent og innskudd 8,5 prosent
  • Tap på utlån 89 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,82 kroner
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 62,04 kroner
Årsrapport 2014

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Redegjørelse fra konsernsjefen

2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN med et resultat etter skatt på 1782 millioner kroner, en økning på 382 millioner fra året før. Dette er det beste resultatet målt i kroner noensinne for banken.

Les konsernsjefens redegjørelse

Styrets årsberetning

Styret er svært tilfreds med resultatet for 2014. Kjernevirksomheten har oppnådd god inntektsutvikling samtidig som kostnadsveksten er moderat og tapene holdt på svært lave nivåer. Styret er meget fornøyd med ansattes innsats og prestasjoner i 2014. Konsernet har i løpet av 2014 styrket sin markedsposisjon i privatmarkedet, og har god vekst innen for alle forretningsområder. Det legges til grunn at målet om ren kjernekapital i 2016 på 13,5 prosent vil bli oppnådd uten å gjennomføre ordinær egenkapitalbevisemisjon. Gjennom prosjekt SMN 2020 utvikles nye betjeningskonsepter og kostnadsnivået tilpasses slik at SpareBank 1 SMN oppleves som best på kundeopplevelser og konkurransekraften derigjennom opprettholdes.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN