Styret

 

Kjell Bjordal  

Kjell Bjordal (1953) styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som adm. direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater. 

Styreleder i Axess, Axess Holding, Brødrene Dyrøy og Norsk Landbrukskjemi. Styremedlem i Entra Eiendom, Novela og Florvaag Bruk Holding.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

     
Bård Benum  

Bård Benum (1962) nestleder

Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Styremedlem siden mars 2009 og nestleder siden 2013. Medlem av revisjonutvalget siden 2009 og medlem av risikoutvalget siden 2013.

Konsernsjef i Powel.

Erfaring fra ledende stillinger i Norsk Hydro, Statoil, Reitangruppen. Administrerende direktør i Cresco 1998-2000 og Vital Forsikring 2001-2007.

Deltatt på 12 av 13 styremøter i 2015.

     
Paul E Hjelm Hansen  

Paul E. Hjelm-Hansen (1962)

MBA fra Universitetet i Denver, USA (1988), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (1996) og Autorisert Porteføljeforvalter (Norske Finansanalytikeres Forening/NHH 2001).

Medlem av styret og leder av revisjonsutvalget siden 2008. Leder av risikoutvalget siden 2013.

Privat investor og selvstendig næringsdrivende innen rådgivning.

Har hatt stillinger som finansanalytiker, porteføljeforvalter i Christiania Bank og Kreditkasse og Fokus Bank samt finanssjef og finansdirektør i henholdsvis Bachke & Co og Det norske oljeselskap.

Styreleder i Arild og Emilie Bachkes Fond, Trondhjems Kunstforenings legatstyre og Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond. Styremedlem i Bachke & Co.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

     
Arnhild Holstad  

Arnhild Holstad (1963)

Cand.mag. og journalist.

Medlem av styret siden 2010.

Ordfører i Namsos kommune.

Kommunikasjonssjef i Statskog fra 2007-2015. Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2005-2007. Prosjektleder i Olav Duun Innovasjon 2003-2005. Journalist i Namdalsavisa 1991-2003. Flyktningekonsulent i Aukra kommune 1988-1989. Lærer på Oppegård vg. skole 1987-1988.

Styremedlem i NTE Holding.

Deltatt på 12 av 13 styremøter i 2015.

     
Aud Skrudland  

Aud Skrudland (1959)

Veterinær fra NVH (1984). Spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett.

Medlem av styret siden 2010. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012.

Ansatt som spesialinspektør ved regiondirektørens stab i Mattilsynet region Midt.

Arbeidserfaring fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk.

Leder av programstyret for Havbruk II i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyre og formannskap i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbankn samt kontrollkomiteen og representantskapet i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 12 av 13 styremøter i 2015.

     
Morten Loktu  

Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTH (1984)

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Områdedirektør for Statoils produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge.

Begynte i Statoil i 1985 og har i perioden hatt ulike stillinger innen bl.a. forskning og utvikling. Ansvar for teknologiorganisasjonen i Statoil 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Statoil 2005-2010. Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Deltatt på 10 av 13 styremøter i 2015.

     
Venche Johnsen  

Venche Johnsen (1952)

Diverse utdanning gjennom Bankakademiet og på høyskolenivå.

Medlem av styret siden 2004.

Konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 SMN. 37 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

     
 Janne T. Thomsen  

Janne Thyø Thomsen (1957)

Cand Jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Medlem av styret siden 2014. Medlem av revisjon- og risikoutvalget siden 2014.

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark. Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) Limited fra 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret fra 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet fra 1981-1984.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

     
 Erik Gunnes  

Erik Gunnes (1966)

3-årig handelshøyskole økonomi. Bankrelatert utdanning Bankakademiet/BI.

Varamedlem av styret siden 2014. Fast møtende varamedlem for ansatte.

20 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Styremedlem Finansforbundet Trøndelag 2010-2012.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

     

 

 

© SpareBank 1 SMN