Dette er SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper i alt 1200 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Nærhet og dyktighet kjennetegner vårt forhold til markedet.

Regionens ledende finanskonsern

  • Lokalisert på 48 steder i 42 kommuner i begge trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane
  • Totalleverandør innen finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingstjenester til husholdninger og bedrifter
  • 209.000 privatkunder
  • 20.000 bedriftskunder
  • Regionens ledende eiendomsmegler ved EiendomsMegler 1 Midt-Norge
  • Regionens ledende finansieringsselskap ved SpareBank 1 Finans Midt-Norge
  • Regionens eneste fullverdige verdipapirforetak ved SpareBank 1 Markets
  • Regionens største private bidragsyter til næringsutvikling og allmennyttige formål gjennom SpareBank 1 SMNs gavearbeid

Organisasjonskart

© SpareBank 1 SMN