Tillitsvalgte

Representantskapet

 

   
Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Asbjørn Tronsgård Sunndalsøra 37.222
Anne-Brit Skjetne Levanger 3.982.032
Berit Tiller  Trondheim 1.039
Lars Bjarne Tvete (nestleder) Trondheim 1.600
Marit Collin Trondheim 3.555
Ragnar Lyng Vanvikan 53.122
Stig Jakobsen Angvik 21.991
Thor Arne Falkanger Trondheim 209.255
Thor Christian Haugland Stavanger 153.685
Torgeir Svae Oslo 2.736.435
Knut Solberg Trondheim 365.449
Kjell Hagan Trondheim 1.968
Ragnhild Tokstad Bergsmyr Trondheim 200
Therese Bjørstad Karlsen Trondheim 170
Knut Vardal Ålesund 62.400
Egil Stenshagen Oslo 0
Trond B. Brekke Trondheim 196.667
     
Medlemmer valgt av innskyterne Bosted Antall egenkapitalbevis*
Anne Lise Aunaas Trondheim 0
Jan-Yngvar Kiel Trondheim 0
Leif Helge Kongshaug Averøy 0
Marit Dille Kolvereid 700
Randi Bakken Trondheim 0
Randi Borghild Dyrnes (leder) Molde 0
Aage Rostad Verdal 2.494
Ingunn Kjeldstad Levanger 7.713
     
Medlemmer valgt av fylkestingene Bosted Antall egenkapitalbevis*
Anne Sophie Hundstad Trondheim 0
Frode Revhaug Frosta 0
Gunn Iversen Stokke  Buvik 0
Hans Martin Storø Nærøy 5.179
Jonny Meland Sunndalsøra 0
Torgeir Dahl Molde 0
Torhild Aarbergsbotten Brekstad 0
Trine Hallem Verdal 0
     
Medlemmer valgt av ansatte Bosted Antall egenkapitalbevis*
Alvhild Skogmo Jensen Namsos 0
Ann Kristin Leirvik Sletnes Torvikbukt 3
Ellinor Finserås  Trondheim 601
Linda Leer Trondheim 2.357
Rolf Bratlie Trondheim 4.000
Oddbjørn Kulseth Stjørdal 3.793
Hege Karina Bøe Molde 1.560
Randi Selnes Herskedal Fræna 8.343
Anders Skrove Steinkjer 458
Bjørn Larsen Trondheim 2.426
     
     

Styret

   
  Bosted Antall egenkapitalbevis*
Kjell Bjordal, leder Molde 110.000
Bård Benum, nestleder Trondheim 0
Arnhild Holstad Namsos 0
Aud Skrudland Averøy 2.765
Morten Loktu Trondheim 5.000
Paul E. Hjelm-Hansen Trondheim 49.219
Venche Johnsen Trondheim 24.719
Janne Thyø Thomsen Danmark 3.000
Bente Karin Trana (varamedlem) Steinkjer 0
Erik Gunnes (varamedlem) Trondheim 230
Pål Hofstad (varamedlem) Verdal 0
     

Kontrollkomiteen

   
  Bosted Antall egenkapitalbevis*
Terje Lium Trondheim 0
Anders Lian Trondheim 0
Terje Ruud Trondheim 0
     

Valgkomiteen

   
  Bosted Antall egenkapitalbevis*
Lars Bjarne Tvete Trondheim 1.600
Jonny Meland Sunndalsøra 0
Marit Dille Kolvereid 700
Alvhild Skogmo Jensen Namsos 0
     
* Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2015 inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående, selskaper man kontrollerer og selskaper man er valgt på vegne av.
© SpareBank 1 SMN