Årsregnskap 2017

  • Resultat før skatt 2.279 millioner kroner 
  • Resultat 1.828 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 11,5 prosent 
  • Ren kjernekapital 14,9 prosent 
  • Vekst i utlån 8,2 prosent og innskudd 13,9 prosent
  • Tap på utlån 341 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,71 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, 78,81 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2017
  • Foreslått utbytte 4,40 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 322 millioner kroner
Nettfont_collage_2017

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Konsernsjefen har ordet

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur. Vi skal tilby de beste digitale løsningene og samtidig opprettholde et bredt kontornett med dyktige rådgivere med høy lokalkunnskap. Dette har vært en vellykket strategi som vi har valgt å gi et eget navn – fygitalt.

Les konsernsjefens redegjørelse

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMN har oppnådd gode resultater i 2017. De fleste forretningsområdene har hatt sterk utvikling. Spesielt fremheves høy kundetilgang i privatmarkedet og lavere tap på utlån. Banken er dessuten meget solid. Styret forventer at også 2018 blir et godt år.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN