Sentrale mål og strategier

Visjon og verdier

Vår nye visjon vedtatt i februar 2017 handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling. Vi har derfor valgt "Sammen får vi ting til å skje" som vår visjon. Sammen står først, og det er ikke tilfeldig. Det vi ønsker å få til kan vi bare lykkes med sammen med andre. Med kolleger, kunder, leverandører, partnere og andre gode krefter lokalt og regionalt. Vi vil bygge relasjoner og være på lag. Får vi ting til å skje handler om at vi skaper energi, resultater, endring og utvikling. Det skjer ting når vi kommer på banen.

De nye verdiene våre er:

Helhjerta: Det er herlig å være sammen med engasjerte folk, og ingenting er mer inspirerende enn å jobbe med helhjerta kolleger. Det er puls, kraft og lidenskap i et helhjerta menneske – for ikke å snakke om en bank full av slike.

Ansvarlig: Integritet, troverdighet, tillit, vidsyn og kunnskap er alle viktige egenskaper. Vi har oppsummert dem i ett ord: Ansvarlig. Å være ansvarlig er å si ja når det er riktig og nei når det er nødvendig.

Likandes: Vi er positive og lett å like. Vi er jordnære og ujålete. Vi er hel ved og på kundens parti. Folk velger en bank de liker. En som er likandes.

Dyktig: Dyktige folk har beina på jorda og trenger ikke å slå om seg med storslagne ord og begreper. De utstråler profesjonalitet og kompetanse uten å skape kunstig avstand. Dyktige folk vinner kundenes tillit.

Strategisk ambisjon

SpareBank 1 SMN vil være et selvstendig, regionalt finanshus som utgjør et kraftsenter for å utvikle regionen. Vi skal være lønnsom og best på kundeopplevelser. SpareBank 1 SMN er ubestridt solid, og målet er en egenkapitalavkastning som plasserer banken blant de tre beste bankene i Norge. SpareBank 1 SMN skal styrke sin markedsposisjon spesielt i Trondheim, Molde og Ålesund – byer som vil få sterk befolkningsvekst i årene framover samt i markedet for små og mellomstore bedrifter.

Vår ambisjon er å forbli en selvstendig, regional og lønnsom bank som betyr mer for bedrifter og personer i vårt markedsområde enn hvilken som helst annen bank. SpareBank 1-alliansen er bankens strategiske fundament og gir grunnlag for SpareBank 1 SMN sine regionale forretningsstrategier og selvstendighet. SpareBank 1 SMN skal ha en aktiv rolle i utviklingen av SpareBank 1-alliansen som en ledende norsk finansgruppering.

Sentrale tema

SpareBank 1 SMN vil i perioden 2017-2020 iverksette konkrete prosjekt som skal bidra til å skape en effektiv, kundeorientert og framtidsrettet bank. Hovedtema som ligger til grunn er blant annet:

  • Skape framtidas bank. Delprosjekter og tiltak som skal styrke bankens dominerende posisjon i regionen, øke salgskraften i alle kanaler samtidig som vi bygger en infrastruktur som sikrer kostnadseffektiv salg, distribusjon, produksjon og drift

  • SpareBank 1- alliansen er bankens strategiske plattform for kostnadseffektiv drift, utvikling og innovasjon. SpareBank 1 SMN skal bidra til utvikling av lønnsomme produktselskaper i banksamarbeidet

  • SpareBank 1 SMN skal være et kraftsenter for å bidra til regionens utvikling og til langsiktig verdiskaping. Aktivitetene spenner over et bredt sett av tiltak der banken samarbeider med privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger

SpareBank 1 SMN vil i 2017 iverksette tiltak som skal bidra til å realisere bankens strategiske ambisjon. Utvikling av framtidas bank og framtidas distribusjonsmodell vil ha spesielt høy oppmerksomhet. Sikre at banken utvikler enkle og effektive løsninger for kundene i alle kanaler.

Finansielle mål 

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende bankene i Norge gjennom å være:

  • Kundeorientert: Banken skal være best på kundeopplevelser og derigjennom styrke sin markedsposisjon
  • Lønnsom: Banken skal ha en årlig egenkapitalavkastning på 12 prosent
  • Solid: Banken skal ha en ren kjernekapitaldekning på 15 prosent
  • Effektiv: Banken skal ha nullvekst i nominelle kostnader i morbanken fra 2014 til 2018
  • Utbytte: Banken skal gi egenkapitalbeviseierne omlag 50 prosent utbytte på sin rettmessige del av overskuddet
© SpareBank 1 SMN