SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Banksamarbeidet.

Om SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen er morselskapet til åtte datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Selskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

SpareBank 1 Gruppen er 100 prosent eid av SpareBank 1-banker og Landsorganisasjonen LO med følgende eierbrøker: SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SMN (19,5 %), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 %), SpareBank 1 Østlandet (12,4 %), og Landsorganisasjonen og tilknyttede fagforbund (9,6 %).

SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent i følgende datterselskaper
SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring,  ODIN Forvaltning, Conecto, SpareBank 1 Factoring, SpareBank 1 Portefølje SpareBank 1 Spleis samt SpareBank 1 Medlemskort (eier 51 %). 

Om SpareBank 1 Banksamarbeidet
SpareBank 1 Banksamarbeidet har det administrative ansvaret for samarbeidsprosesser og leveranser av tjenester til SpareBank 1-alliansen. Selskapet leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler. Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn SpareBank 1.

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN