Styret

KjellBjordal_BER4455  

Kjell Bjordal (1953) styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som adm. direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater.

Styreleder i Axess Holding, Axess Nordlaks Oppdrett, Nordlaks Smolt og Nordlaks produkter. Broodstock Capital Partnets, BC SPV ll og Norsk Landbrukskjemi. Nestleder i styret for Entra Eiendom samt styremedlem i Atlantic Sapphire og Hatlehols Grafiske.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

     
BårdBenum_BER4685  

Bård Benum (1962) nestleder

Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Styremedlem siden mars 2009 og nestleder siden 2013. Medlem av revisjonutvalget siden 2009 og medlem av risikoutvalget siden 2013.

Konsernsjef i Powel.

Erfaring fra ledende stillinger i Norsk Hydro, Statoil, Reitangruppen. Administrerende direktør i Cresco 1998-2000 og Vital Forsikring 2001-2007.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

     
PaulHjelmHansen_BER4584  

Paul E. Hjelm-Hansen (1962)

MBA fra Universitetet i Denver, USA (1988), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (1996) og Autorisert Porteføljeforvalter (Norske Finansanalytikeres Forening/NHH 2001).

Medlem av styret og leder av revisjonsutvalget siden 2008. Leder av risikoutvalget siden 2013.

Privat investor og selvstendig næringsdrivende innen rådgivning.

Har hatt stillinger som finansanalytiker, porteføljeforvalter i Christiania Bank og Kreditkasse og Fokus Bank samt finanssjef og finansdirektør i henholdsvis Bachke & Co og Det norske oljeselskap.

Styreleder i Arild og Emilie Bachkes Fond, Trondhjems Kunstforenings legatstyre og Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond. Styremedlem i Bachke & Co.

Detatt på 19 av 20 styremøter i 2017.

     
ArnhildHolstad_BER4391  

Arnhild Holstad (1963)

Cand. mag. og journalist.

Medlem av styret siden 2010.

Ordfører i Namsos kommune.

Leder i Midtre Namdal samkommune. Leder i fellesnemda i Nye Namsos (ifm. at Namdalseid, Fosnes og Namsos skal slås sammen samt en grensejustering med Nærøy).

Kommunikasjonssjef i Statskog 2007-2015. Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2005-2007. Prosjektleder i Olav Duun Innovasjon 2003-2005. Journalist i Namdalsavisa 1991-2003. Flyktningekonsulent i Aukra kommune 1988-1989. Lærer på Oppegård vg. skole 1987-1988.

Deltatt på 19 av 20 styremøter i 2017.

     
AudSkrudland_BER4696  

Aud Skrudland (1959)

Veterinær fra NVH (1984). Spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett.

Medlem av styret siden 2010. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012.

Ansatt som spesialinspektør ved regiondirektørens stab i Mattilsynet region midt.

Arbeidserfaring fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk.

Leder av programstyret for Havbruk II i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyret og formannskapet i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbank samt kontrollkomiteen og representantskapet i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

     
MortenLoktu_BER4487  

Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTNU (1984)

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Senior Vice President med ansvar for LEAN & Operational Improvements i Statoil.

Begynte i Statoil i 1985, og har i perioden hatt ulike stillinger innen bl.a. forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Statoil 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Statoil 2005-2010. Områdedirektør for Statoils produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 2011-2016.

Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Deltatt på 16 av 20 styremøter i 2017.

     
 JanneThomsen_BER4616  

Janne Thyø Thomsen (1957)

Cand jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Medlem av styret siden 2014. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget siden 2014.

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark.

Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) Limited 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet 1981-1984. Styremedlem i Nordic Credit Rating AS.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

     
 ErikGunnes_BER4295  

Erik Gunnes (1966)

3-årig handelshøyskole økonomi. Bankrelatert utdanning Bankakademiet/BI.

Fast møtende varamedlem for de ansatte siden 2014-2016. Styremedlem for de ansatte fra 2016.

22 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Styremedlem i Finansforbundet Trøndelag 2010-2012.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

 Venche Johnsen  

Venche Johnsen (1952)

Diverse utdanning gjennom Bankakademiet og på høyskolenivå.

Medlem av styret 2004 - 2016.

Varamedlem for de ansatte 2016 – mars 2017. Fast medlem for de ansatte fra mars 2017.

Konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 SMN. 38 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2017.

 

 

© SpareBank 1 SMN