Årsregnskap 2020

Resultat 1.978 millioner kroner

  • Resultat før skatt 2.378 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapital 10,0 prosent 
  • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent 
  • Vekst i utlån 9,0 prosent og innskudd 13,5 prosent
  • Tap på utlån 951 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 8,87 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis 94,71 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2020
  • Foreslått utbytte 4,40 kroner og avsetning til gaver 321 millioner kroner
Nettfont_collage_2020-2

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Konsernsjefens forord

2020 vil gå inn i historiebøkene som «annerledesåret», men SpareBank 1 SMN har likevel klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og grepet stadig flere markedsandeler. Med is i magen og varme om hjertet følger SpareBank 1 SMN folk og bedrifter i regionen gjennom nok en krise.

Les konsernsjefens forord

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2020 et resultat på 1.978 millioner kroner og avkastning på egenkapitalen på 10,0 prosent. Den underliggende driften har vært god, og alle forretningsområder har betjent kunder fra hjemmekontor i store deler av året. Utlåns- og innskuddsveksten både i personmarked og næringsliv har vært sterk, og de øvrige forretningsområdene har oppnådd tilfredsstillende inntektsvekst i et uvanlig år.

Det er i 2020 lagt ned en betydelig innsats i lønnsomhetsforbedringsprosjektet Ett SMN. Dette er gjennomført i et krevende år og skal gi bedre distribusjon av konsernets tjenester, styrket markedsposisjon og økt effektivitet for alle forretningsområder.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN