Interessenter

SpareBank 1 SMN ønsker kontinuerlig å identifisere og engasjere interessenter for å utvikle konsernets kunnskapsgrunnlag og prioriteringer. Eiermodellen sikrer at lokalsamfunnet er representert i konsernets styrende organer, og forretningsmodellen bygger på lokalkunnskap og relasjoner med befolkningen i alle deler av regionen.

God interessenthåndtering gir SpareBank 1 SMN verdifull informasjon og et bedre fundament for gode beslutninger. Konsernet møter krav og forventninger fra konsernets ulike interessenter på en åpen og konstruktiv måte. En oversikt over vesentlige interessenter vises i figuren nedenfor.

En oppsummering av konsernets siste interessentanalyse er publisert i Bærekraftsbiblioteket på smn.no.


Interessenter

Medlemskap

SpareBank 1 SMN støtter eller har gitt sin tilslutning til følgende eksterne initiativ, chartre eller prinsipper for det økonomiske, miljømessige eller samfunnsmessige området:

  • UNEPFIs Principles for Responsible Banking
  • UN Global Compact
  • Miljøfyrtårn

 

SpareBank 1 SMN har medlemskap i følgende bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner:

Finans Norge                                                   Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Sparebankforeningen Levanger Næringsforum
Finansnæringens autorisasjonsordninger Samarbeidsgruppen Midtbyen
Steinkjer Næringsforum Håndverkerforeningen Trondheim
Norges Eiendomsmeglerforbund Haram Næring- og Innovasjonsforum
Eiendom Norge Næringshagen i Orkdalsregionen
Rennebu Næringsforening Shippingklubben Ålesund
ICC Norge Næringsforeningen i Ålesundregionen
Windcluster Norway Rauma Næringslag
Den norske advokatforening Maritimt Forum Nordvest
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Maritimt Forum Midt-Norge
Vestnes Næringsforum Fosnavåg Shippingklubb
Molde Næringsforum NCE iKuben
Vestnes Handelsstandsforening Trøndelags Europakontor
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum Namdalskysten Næringsforening
Hustadvika Næringsforum Inderøy Næringsforening
Aukra Næringsforum Orkladal Næringsforening
Molde Sentrum NiT Melhus
Sunndal Næringsforening Frøya Næringsforum
Destinasjon Molde og Romsdal Hitra Næringsforening
Nordic Arena Nettverk Møre  NiT Indre Fosen
Lean Forum Nordvest Ørland Næringsforening
Surnadal Næringsforening Oppdal Næringsforening
Verdal Næringsforum UT prosjektet Trondheim
Namsos Næringsforening Framtidslabben Ålesund
Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN