Viktige hendelser

Q1

 • SpareBank 1 SMN legger frem et historisk sterkt resultat for året 2019 på 2.563 millioner kroner.
 • Resultatet for første kvartal ble 357 millioner kroner før skatt. Tap på utlån ble 308 millioner kroner i første kvartal, mot 67 millioner kroner i samme kvartal året før.
 • På grunn av usikkerheten rundt de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, velger representantskapet å redusere utbyttet til eierne for å møte ringvirkningene av koronakrisen.
 • SpareBank 1 SMN opprettholder en rekordhøy utdeling av samfunnsutbytte på 200 millioner kroner, og setter av 100 millioner kroner til frivilligheten i Midt-Norge for å hjelpe de gjennom koronakrisen.
 • SpareBank 1 SMN har etablert og offentliggjort et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er godkjent av ratingbyrået Sustainalytics.

Q2

 • Resultatet for andre kvartal ble 845 millioner kroner før skatt, omtrent på samme nivå som samme kvartal året før (848 millioner kroner).
 • SpareBank 1 SMN blir første bank i landet som innvilger kriselån til en bedrift gjennom den statlige garantiordningen som følge av koronakrisen. I tillegg lager banken en ordning hvor folk som har mistet jobben eller blitt permittert får forskudd på dagpenger mens de venter på saksbehandlingen hos NAV.
 • SpareBank 1 SMN blir partner i et nytt forskningssenter for kunstig intelligens i regi NTNU. Senteret får årlig støtte på tolv millioner kroner fra Forskningsrådet.
 • Arne Nypan overtar som ny administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Han kommer fra tilsvarende stilling i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.
 • SpareBank 1 SMN og flere andre SpareBank 1-banker fortsetter som hovedsamarbeidspartner til Norges Skiforbund Langrenn.

Q3

 • Resultatet for tredje kvartal ble 621 millioner kroner før skatt, mot 609 millioner kroner samme kvartal året før.
 • SpareBank 1 SMN øker kraftig på EPSI Ratings årlige måling av kundetilfredshet sammenlignet med 2019, og forsterket sin markedsposisjon. Utlån til personkunder økte med 8,7 prosent siste tolv måneder frem til tredje kvartal, hvor avtalen med LO har vært et viktig bidrag. Utlån til bedriftskunder økte i samme periode med 8,5 prosent.
 • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN overtar Orkla Økonomi på Orkanger og Orion Regnskap i Trondheim, og passerer i år 50 oppkjøp.
 • Administrerende direktør Arne Nypan (49) i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, og administrerende direktør Kjetil Reinsberg (59) i EiendomsMegler 1 Midt-Norge, trer inn i SpareBank 1 SMNs konsernledelse. Det går dermed fra å være en bankledelse til en komplett konsernledelse.

Q4

 • Resultatet for fjerde kvartal ble 554 millioner kroner før skatt, mot 469 millioner kroner samme kvartal året før. I Konjunkturbarometeret for Midt-Norge endrer SpareBank 1 SMN prognosen for kommende år fra nøytral til avventende. Det er koronapandemien som gjør fremtiden mer usikker.
 • SpareBank 1-bankene forener kreftene i en felles satsing på sparing, og etablerer SpareBank 1 Forvaltning. Selskapet vil omfatte datterselskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice.
 • SpareBank 1 SMN utsteder sitt første grønne senior obligasjonslån på i alt 3,25 milliarder kroner.
 • SpareBank 1 Finans Midt-Norge og Spire Finans blir enige om å fusjonere i 2021. Med det blir fakturasalg en egen avdeling i SpareBank 1 Finans Midt-Norge, og et stort satsingsområde – også for konsernet.
 • SpareBank 1 SMNs strategi som definerer konsernets fokusområder og ambisjoner for bærekraft blir vedtatt i styret. Den slår fast at konsernet skal stimulere til bærekraftig utvikling av Midt-Norge gjennom å være en pådriver for grønn omstilling, en partner for inkluderende samfunnsutvikling og en veiviser for ansvarlig forretningskultur.
 • SpareBank 1 SMN optimaliserer distribusjonen og effektiviserer driften gjennom forbedringsprogrammet Ett SMN. Flere kontorer avvikles og konsernet nedbemanner med 100 årsverk.

Årsregnskap og noter

 • SpareBank 1 SMN opprettholder en rekordhøy utdeling av samfunnsutbytte på 200 millioner kroner, og setter av 100 millioner kroner til frivilligheten i Midt-Norge for å hjelpe de gjennom koronakrisen.
  SpareBank 1 SMN opprettholder en rekordhøy utdeling av samfunnsutbytte på 200 millioner kroner, og setter av 100 millioner kroner til frivilligheten i Midt-Norge for å hjelpe de gjennom koronakrisen.
 • Banken utsteder sitt første grønne senior obligasjonslån på i alt 3,25 milliarder kroner.
  Banken utsteder sitt første grønne senior obligasjonslån på i alt 3,25 milliarder kroner.
© SpareBank 1 SMN