Note 45 - Hendelser etter balansedagen

SpareBank 1-bankene har satt igang en prosess for å etablere SpareBank 1 Forvaltning. Selskapet vil omfatte datterselskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice. Ettersom SpareBank 1 Kapitalforvaltning er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Markets vil selskapet gå ut av konsernet ved etableringen. Gjennomføring av etableringen er betinget av myndighetsgodkjennelse samt at det oppnås enighet om aksjonæravtale. Selskapet er derfor ikke klassifisert som holdt for salg i regnskapet for 2020. 

Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN