Note 1 - Generell informasjon

Beskrivelse av virksomheten                  

Se Organisering og tilstedeværelse presentert i årsrapporten. 

Konsernet SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har sitt hovedkontor i Trondheim, Søndre gate 4. Bankens markedsområder er i hovedsak Trøndelag og Nordvestlandet.   

Konsernregnskapet for 2020 ble godkjent av styret 4. mars 2021.

Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN