Note 44 - Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

(mill. kr) 2020 2019
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 65 68
EiendomsMegler 1 Midt-Norge - 12
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  74 44
SpareBank 1 SMN Invest  70 31
SpareBank 1 SMN Kvartalet  7 5
St. Olavs Plass 1 SMN  3 1
Sparebank 1 Bygget Steinkjer  1 1
Sum utbytte 220 162

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN