Egenkapitalbevis

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 127,4 kroner per bevis. Per 31. desember 2021 var kursen 149,0 kroner.

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2022 en egenkapitalbeviskapital på 2597 millioner kroner fordelt på 129.316.131 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Konsernet hadde ved årsskiftet en egenbeholdning på 11 millioner kroner tilsvarende 550.785 egenkapitalbevis.

Nøkkeltall egenkapitalbeviskurs, ti års historikk 

Egenkapitalbevis (EKB)  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Børskurs 127,40 149,00 97,60 100,20 84,20 82,25 64,75 50,50 58,50 55,00
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,29 129,39 129,39 129,30 129,62 129,38 129,83 129,83 129,83 129,83
Børsverdi (mill. kroner) 16.471 19.279 12.629 12.956 10.914 10.679 8.407 6.556 7.595 7.141
Utbytte per EKB 6,50 7,50 4,40 5,00 5,10 4,40 3,00 2,25 2,25 1,75
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 109,86 103,48 94,71 90,75 83,87 78,81 73,26 67,65 62,04 55,69
Resultat per EKB, majoritetsandel 12,82 13,31 8,87 12,14 9,97 8,71 7,91 7,02 8,82 6,92
Pris / Resultat per EKB 9,94 11,19 11,01 8,26 8,44 9,44 8,19 7,19 6,63 7,95
Pris / Bokført egenkapital 1,16 1,44 1,03 1,10 1,00 1,04 0,88 0,75 0,94 0,99
Utdelingsforhold 53,6 53,6 50 % 54 % 51 % 50 % 38 % 25 % 25 % 25 %
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64 % 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 %
Eksporter til Excel

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2021 til 31. des 2022

Kursutv-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index 
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index 

Omsetningsstatistikk

1. des 2021 til 31. des 2022

Ming-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
State Street Bank and Trust Comp  3.188.662 2,46 %
VPF Odin Norge 2.987.707 2,30 %
Pareto Aksje Norge VPF 2.903.393 2,24 %
Pareto Invest Norge AS 2.761.418 2,13 %
KLP 2.738.645 2,11 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.555.343 1,97 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.540.860 1,96 %
State Street Bank and Trust Comp  2.335.792 1,80 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II. 2.310.642 1,78 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.124.217 1,64 %
VPF Nordea Norge  2.025.266 1,56 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,55 %
J. P. Morgan SE (nominee)   1.802.526 1,39 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.789.621 1,38 %
RBC Investor Services Trust 1.527.586 1,18 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
J. P. Morgan SE (nominee) 1.262.576 0,97 %
VPF Nordea Avkastning 1.185.237 0,91 %
VPF Holberg Norge 1.166.605 0,90 %
Sum 20 største eiere 44.538.704 34,30 %
Øvrige eiere 85.297.739 65,70 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100%
Eksporter til Excel

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. 

Neste Forrige

Egenkapitalbevis

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN