Dette er SpareBank 1 SMN

De første sparebankene så dagens lys i Norge på 1820-tallet, og vår historie går 200 år tilbake, til grunnleggelsen av Trondhjems sparebank i 1823.

En gruppe av Trondheims bedrestilte menn så da behovet for en bank, og 44 av dem betalte til sammen 1596 spesidaler for å starte en lokal sparebank. Banken de grunnla fikk navnet Trondhjems sparebank. Lite visste disse mennene at dette skulle bli begynnelsen på en lang og stolt historie.

Fra 1820-årene og langt inn på 1900-tallet ble nye sparebanker stiftet over hele regionen. Mange av disse ble på 1990-tallet og utover slått sammen med det som en gang var Trondhjems sparebank. Det er disse bankene som utgjør det som i dag er SpareBank 1 SMN. Mennene som i sin tid grunnla Trondhjems sparebank var opptatt av å bygge samfunnet og å bidra til at de mindre bemidlede fikk hjelp til å spare. De ønsket at samfunnet skulle eie banken og allerede i 1847 begynte vi å bruke deler av overskuddet til å støtte prosjekter som skulle komme lokalbefolkningen til gode.

Når vi nå går inn i jubileumsåret 2023 og feirer 200 år, er vi mye mer enn en bank. Vi er regionens ledende finanskonsern og kan tilby våre kunder et helhetlig tilbud innen bank, regnskap og eiendomsmegling.

Verdigrunnlaget fra 1823 har vært med oss gjennom hele vår historie og står sterkt den dag i dag. Vårt hovedmål er, og har alltid vært, å gi god økonomisk rådgiving til folk og bedrifter, i gode og dårlige tider. Samfunnet er fortsatt vår største eier og får hvert år sin rettmessige del av overskuddet gjennom samfunnsutbyttet.

Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnene rundt om i regionen vår, og vi har en urokkelig tro på at Sammen får vi ting til å skje.

Mål og strategiske prioriteringer

SpareBank 1 SMN har som mål å være det ledende finanskonsernet i Midt-Norge og blant de best presterende i Norden. Vi skal skape finansielle verdier, bygge samfunnet i regionen og ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Med sterke kunderelasjoner og høy avkastning over tid har vi et godt fundament å bygge videre på. Vi har tydelige mål innen lønnsomhet, soliditet og effektivitet. I forbindelse med 4. kvartal 2022 ble avkastningsmålet økt og kostnadsmålet revidert. Målene for kommende periode er:

 • Lønnsom med 13 prosent egenkapitalavkastning.
 • Solid med ren kjernekapitaldekning på 17,2 prosent. Utdelingsgrad om lag 50 prosent.
 • Effektiv. Årlig mål om mindre enn 40 prosent kost/inntekt i morbank, og mindre enn 85 prosent kost/inntekt i datterselskaper.
 • Ansvarlig. Oppnå netto null utslipp innen 2050.
 • Styrket markedsposisjon. Ambisjon om å være nummer én innen konsernets virksomhetsområder.
 • Flere fornøyde kunder. Ambisjon om å ha de mest fornøyde kundene innen alle virksomhets- og markedsområder.
 • Stolte og engasjerte ansatte. Ambisjon om å ha de mest engasjerte medarbeiderne i finansbransjen i Norge.
 • Kvalitet i alt arbeid.

Våre fem viktigste prioriteringer

I 2020 ble fem prioriteringer løftet som spesielt viktige for konsernet. Siden da har disse områdene lagt grunnlaget for våre strategiske prioriteringer og det vil de fortsatt gjøre også gjennom 2023.

Dette er de fem prioriteringene:

 • Skape «Ett SMN» gjennom bedre samspill mellom støttefunksjoner, forretningsområder og datterselskap.
 • Øke digitaliseringen og bruk av innsikt for å sikre relevante fremtidsrettede løsninger.
 • Lede an i utviklingen av sparebank-Norge ved å utfordre både samarbeidspartnere og konkurrenter og utnytte utviklingskraften i SpareBank 1-alliansen.
 • Integrere bærekraft i forretningen og stimulere til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge gjennom å være en pådriver for grønn omstilling, en partner for inkluderende samfunnsutvikling og en veiviser for ansvarlig forretningskultur.
 • Utnytte kraften i eiermodellen til å skape stolthet og engasjement blant ansatte og folk flest, gjennom å bidra til regionens utvikling og verdiskaping.

Organisering av SpareBank 1 SMN

Vi er en selvstendig regional sparebank og regionens ledende finanskonsern. Sammen med våre datterselskap og tilknyttede selskaper er vi et komplett finanshus som jobber både mot privat- og bedriftsmarkedet. Inkludert datterselskap har vi ved utgangen av 2022 cirka 1650 ansatte.

SpareBank 1 SMN er en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Gjennom alliansen og våre egne datterselskaper tilbyr vi konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling, eiendomsmegling, leasing, regnskapstjenester og kapitalmarkedstjenester.

Konsernets organisering bygger på følgende struktur: 

 

Figur 1: Oversikt over forretningsområder i SpareBank 1 SMN

Hovedkontoret vårt ligger i Trondheim og konsernet har til sammen 68 kontorer.

Noen av kontorene er enkeltstående og på mange plasser er to forretningsområder samlokalisert under samme tak. 15 av kontorene våre er det vi kaller finanshus – her finner du bank, regnskapshus og megler på én og samme plass.

Her finner du oss:

Et bilde som inneholder kartAutomatisk generert beskrivelse

Figur 2: Oversikt over SpareBank 1 SMN-konsernets kontorer

 • I Trondheim ligger konsernets hovedkontor i tillegg til flere enkeltstående og samlokaliserte kontorer for både bank, regnskapshus og eiendomsmegler.
 • Steder merket med rødt er kontorer hvor du finner både bank, megler og regnskapshus.
 • Steder merket med mørkeblått er kontorer med to samlokaliserte forretningsområder.
 • Steder merket med lyseblått er enkeltstående kontorer.
 • SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har kontor i Oslo.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Midt-Norge

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Øvrige eiere er SpareBank 1 Nordmøre og SpareBank 1 Søre Sunnmøre. EiendomsMegler 1 Midt-Norge eier Brauten Eiendom og er en del av EiendomsMegler 1-alliansen, landets største leverandør av eiendomsmeglertjenester. Selskapet har over omtrent 270 ansatte fordelt på rundt 30 kontorer i hele Trøndelag og Møre og Romsdal, og arbeider med bruktbolig-, nærings-, nybygg-, utleie-, og landbruksmegling.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Øvrige eiere er SpareBank 1 Søre Sunnmøre, SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk. Selskapet har rundt 520 medarbeidere på 42 steder i Trøndelag, Møre og Romsdal og i Innlandet. Selskapet er et fullverdig økonomi- og teknologihus, og er en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge. I tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester tilbyr selskapet tjenester innen bærekraftsrapportering, HR, eierskifte, skatt og avgift, og IT. I samarbeid med SpareBank 1 SMN tilbyr de også tjenesten Bank+Regnskap som samler alt rundt bedriftens økonomi på én plass.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge

SpareBank 1 Finans Midt-Norge er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Øvrige eiere er Sparebanken Sogn & Fjordane, SpareBank 1 Sørøst-Norge, SpareBank 1 Østfold-Akershus, SpareBank 1 Nordmøre, SpareBank 1 Søre Sunnmøre, SpareBank 1 Hallingdal Valdres, SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk. Selskapet tilbyr leasing, næringslån, salgspantlån og fakturasalg til om lag 37.500 privatkunder og 5800 bedriftskunder. Selskapet formidler sine produkter via eierbanker, bilforhandlere og direktesalg. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en forvaltningskapital på 12 milliarder kroner og er representert i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Vestfold og Telemark, og Innlandet og Viken. 

Andelen objekter som finansieres med elektriske drivlinjer er sterkt økende innenfor både privat- og næringsmarkedet. Kredittpolicyen i selskapet gir tydelige retningslinjer for ulike krav til virksomheter, produkter og bransjer og det er særlige hensyn til bærekraft slik at selskapet legger til rette for at kunder kan ta mer bærekraftige valg når de anskaffer nye objekter.

SpareBank 1 SMN Invest

SpareBank 1 SMN Invest AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SMN, og eier aksjer og andeler i regionale vekstselskaper og fond. Aktiviteten i selskapet er redusert, og selskapet vil ikke investere i nye enkeltselskaper. Porteføljen vil derfor trappes ned over tid. Selskapet har aksjer til en verdi av 506 millioner kroner ved utgangen av 2022. 

SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Markets er ved årsslutt et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Den 22. juni 2022 meldte SpareBank 1 SMN at SpareBank 1 Markets styrker satsingen innenfor kapitalmarkedet. SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdrar sin kapitalmarkedsvirksomhet til SpareBank 1 Markets, og kjøper seg i tillegg opp i selskapet i form av et kontantvederlag. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil SpareBank 1 SMN eie 39,4 prosent og SpareBank 1 Markets vil behandles som et tilknyttet selskap. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og er planlagt gjennomført i andre kvartal 2023.

Selskapet er et verdipapirforetak med et komplett produktspekter, og har som ambisjon er å være et ledende norsk kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med eierbankene kan levere alle kapitalmarkedstjenester. Rådgivning og tilrettelegging av fremmed- og egenkapitalfinansiering for kunder er viktige tjenesteområder. Det utføres også både kunde- og egenhandel i aksjer og aksjederivater, rente- og valutainstrumenter, samt obligasjoner.

SpareBank 1 Markets har i 2022 styrket sin markedsposisjon. 2022 har vært preget av høye inntekter innenfor spesielt Investment Banking og aksjemegling. Det har vært et godt samarbeid med eierbankene, og dette har generert inntekter innenfor alle forretningsområder. SpareBank 1 Markets har tatt en betydelig posisjon for innhenting av kapital til teknologiselskaper og selskaper som bidrar til en bærekraftig økonomi. Totalt deltok selskapet i aksjeemisjoner pålydende NOK 11,6 milliarder (35), og obligasjonsemisjoner pålydende NOK 8,4 milliarder (6,9) innenfor disse sektorene. Ved utgangen av 2022 var det 168 ansatte i selskapet.

SpareBank 1-alliansens selskap

SpareBank 1-alliansen består av 13 selvstendige sparebanker som samarbeider om felles plattform og merkevare. Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling med deres datterselskaper, i tillegg til flere direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen er 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring og SpareBank 1 Spleis. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av Fremtind Forsikring og 50 prosent av Kredinor. I tillegg har SpareBank 1 SMN sammen med andre SpareBank 1-banker direkte eierskap i SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Kreditt, SpareBank 1 Betaling, SpareBank 1 Forvaltning og BN Bank.

Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN