Viktige hendelser i 2022

1. kvartal 2022

 • Resultat 698 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 12,5 prosent.
 • SpareBank 1 SMN når en historisk milepæl med 200 milliarder kroner i utlån.
 • Vi gjorde første innbetaling til SINTEFs klimafond.
 • I februar lanserte vi årets temasatsing for samfunnsutbytte – Levende nabolag. Gjennom satsingen ønsket vi å bidra til gode nabofellesskap og bedre bomiljø i nabolag i hele regionen.
 • Da det brøt ut krig i Europa satte vi av to millioner kroner av vårt samfunnsutbytte for å bistå i den humanitære katastrofen krigen i Ukraina har forårsaket.

2. kvartal 2022

 • Resultat 702 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 12,9 prosent.
 • SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble enige om en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Målet er å bygge en enda sterkere regionbank, med klare vekstambisjoner på Sunnmøre og i Fjordane.
 • 22. juni 2022 meldte SpareBank 1 SMN at SpareBank 1 Markets styrker satsingen innenfor kapitalmarkedet. SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdrar sin kapitalmarkedsvirksomhet til SpareBank 1 Markets, og kjøper seg i tillegg opp i selskapet i form av et kontantvederlag. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil SpareBank 1 SMN eie 39,4 prosent og SpareBank 1 Markets vil behandles som et tilknyttet selskap. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og er planlagt gjennomført i mars 2023.

3. kvartal 2022

 • Resultat 617 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 10,9 prosent.
 • Sammenslåing av SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble vedtatt av styret i begge bankene.
 • Ratingbyrået Moody’s opprettholdt i oktober 2022 vår kredittrating på A1, og endret utsiktene fra «Stable» til «Positive». Bekreftelsen og de positive utsiktene reflekterte blant annet SpareBank 1 SMN sin solide kapitalsituasjon i kombinasjon med god og lønnsom drift, forbedret risikoprofil og redusert avhengighet av markedsfinansiering.

4. kvartal 2022

 • Resultat 768 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 13,1 prosent
 • Årets konjunkturbarometer for næringslivet i regionen ble lagt frem i november 2022. Det viste største pessimisme siden finanskrisen.
 • Fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble godkjent i SpareBank 1 Søre Sunnmøre sin generalforsamling og representantskapet i SpareBank 1 SMN.
 • Spesialistavdelingen «Bærekraftsrapportering- og rådgivning» i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN ble etablert for å hjelpe bedrifter gjennom den grønne omstillingen gjennom rådgiving innen rapportering, energi- og klimaregnskap.

Årsregnskap og noter

 • SpareBank 1 SMN når en historisk milepæl med 200 milliarder kroner i utlån.
  SpareBank 1 SMN når en historisk milepæl med 200 milliarder kroner i utlån.
 • SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble enige om en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Målet er å bygge en enda sterkere regionbank, med klare vekstambisjoner på Sunnmøre og i Fjordane.
  SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble enige om en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Målet er å bygge en enda sterkere regionbank, med klare vekstambisjoner på Sunnmøre og i Fjordane.
 • Vi gjorde første innbetaling til SINTEFs klimafond.
  Vi gjorde første innbetaling til SINTEFs klimafond.
© SpareBank 1 SMN