Styret

KjellBjordal_BER4455  

Kjell Bjordal (1953), styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Egen virksomhet.

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater. Styreleder i Nordlaks-konsernet, Axio, Norsk Forskningsråd portefølje HAV og Norsk Landbrukskjemi.

Deltatt på 24 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 130.000 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
Christian Stav  

Christian Stav (1968), nestleder

Siviløkonom fra NHH (1991), Høyere revisorstudium NHH (1992), Statsautorisert revisor (1994), Master of Business Administration NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003).

Medlem av styret siden 2019. Leder av revisjonsutvalget, medlem av risikoutvalget siden 2019.

Konsernsjef NTE.

Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, økonomi og finansdirektør NTE.

Styreleder NTE Energi AS, NTE Marked AS, NTE Elektro AS og NTE Telekom AS

Deltatt på 21 av 24 styremøter i 2022

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 30.000 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
Mette_Kamsvaag  

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons- og risikoutvalgene fra 2018.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. CEO i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems AS, Norkart AS og WebMed AS. Styremedlem i Wordline SA. Industrirådgiver for Ferd AS.

Deltatt på 24 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 5.600 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
Tonje_Foss  

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen «Petroleumsøkonomi» (1996).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godtgjørelsesutvalget fra 2018.

CEO i Frøy ASA.

Tidligere erfaring som strategidirektør i Enova 2020 – 2022 samt regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP ASA.

Deltatt på 18 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 0 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
MortenLoktu_BER4487  

Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTH (1984).

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Egen virksomhet.

Begynte i Equinor (da Statoil) i 1985 og har i perioden hatt ulike stillinger innen blant annet forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Equinor 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Equinor 2005-2010. Områdedirektør for Equinor produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 2011-2016. Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004.  Styremedlem i Salmar ASA, SalmarAkerOcean ASA og i Frøy AS.

Deltatt på 21 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 15.000 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
Eli-Skrøevdal  

Eli Skrøvset (1965)

Siviløkonom fra NHH (1990), AMP fra Harvard Business School (2008). 

Medlem av styret siden 2022. Leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget fra 2022. 

Direktør konsernrevisjon i Bane NOR SF. 

Tidligere erfaring som konserndirektør/CFO i Statkraft AS og Bane NOR SF, samt økonomidirektør/CFO i Eksportkreditt Norge AS.  

Styreleder i Akershus Energi AS og nestleder i styret i Veas AS. 

Tidligere styremedlem og leder av revisjonsutvalg i flere selskaper. 

Deltatt på 18 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 0 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
Freddy_Aursø  

Freddy Aursø (1972)

Ingeniør fra NTNU (1998). MBA fra University of Newcastle (2003).

Medlem av styret siden 2022.

CEO i Lighthouse8.

Bakgrunn som administrerende direktør i Global Media, Bigmouthmedia og LBi. 

Styreleder i Lighthouse8 AS, Lighthouse8 Pte Ltd, Lighthouse8 Pty Ltd og Lighthouse8 Ltd. Tidligere styreleder og styremedlem i flere selskaper i og utenfor Norge..

Deltatt på 19 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 0 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
 Inge Lindset  

Inge Lindseth (1963)

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019. Styremedlem i Finansforbundet region Trøndelag fra 2020. Fast møtende vararepresentant i forbundsstyret i Finansforbundet.

Konserntillitsvalgt fra 2019.

Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet. Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 24 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 9.553 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
 Christina Straub    

Christina Straub (1974)

Videregående skole. Bankakademiet 1 avdeling og Forsikring.

Medlem av styret siden 2019.

Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019. Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og TietoEvry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006, de siste årene som produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i 4 år. Nåværende styreverv i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 23 av 24 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 835 per 31.12.2022 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Eksporter til Excel

 

 

© SpareBank 1 SMN