Årsregnskap 2015

  • Resultat før skatt 1.776 millioner kroner 
  • Resultat 1.406 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapitalen 10,7 prosent 
  • Ren kjernekapital 13,6 prosent 
  • Vekst i utlån 5,8 prosent og innskudd 5,6 prosent
  • Tap på utlån 169 millioner kroner, hvorav 82 millioner kroner i økte gruppevise nedskrivninger
  • Resultat per egenkapitalbevis 7,02 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2015, 67,65 kroner
  • Foreslått utbytte 2,25 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 40 millioner kroner
Nettfront_2015

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Redegjørelse fra konsernsjefen

SpareBank 1 SMN har lagt bak seg nok et godt år. I løpet av 2015 har kjernekapitalen økt med 1,5 milliarder kroner til 12,2 milliarder. Dette gir en kapitaldekning på 13,6 prosent ved årsskiftet.

Les konsernsjefens redegjørelse

Styrets årsberetning

Styret er tilfreds med resultatet for 2015. Dette til tross for resultatnedgangen fra året før, som i hovedsak skyldes store ekstraordinære inntekter i 2014. Konsernet har oppnådd god vekst i det konkurranseutsatte privatmarkedet og har forsterket sin markedsposisjon. Redusert låneetterspørsel fra bedriftsmarkedet i kombinasjon med styrket risikofokus har bidratt til at banken har redusert utlånsveksten i tråd med forutsetningene i kapitalplanen. Konsernet hadde en ren kjernekapitaldekning på 13,6 prosent per 31. desember 2015. Målsettingen er å oppnå en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent ved utgangen av 2016.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN