Hovedtall siste ti år

Fra resultatregnskapet (mill. kr)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Rentenetto 1.872 1.790 1.616 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350 1.139 1.024
Provisjonsinntekter 1.545 1.512 1.463 1.139 919 855 756 610 671 580
Driftskostnader -1.931 -1.789 -1.722 -1.654 -1.482 -1.140 -1.253 -1.194 -1.103 -990
Ordinært driftsresultat 1.486 1.513 1.357 962 829 1.032 828 766 707 613
Resultat eierinteresser 448 527 355 244 248 276 349 393 233 190
Resultat finansielle investeringer 11 193 147 207 186 133 247 -186 99 229
Tap og nedskrivninger 169 89 101 58 27 132 277 202 -6 -84
Resultat før skatt 1.776 2.143 1.758 1.355 1.236 1.309 1.147 771 1.045 1.116
                     
Fra balansen (mill. kr)                    
Forvaltningskapital 131.914 126.047 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178
Brutto utlån 93.974 90.339 80.317 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 127.378 120.196 112.038 104.909 95.232 87.665 77.429 71.317 61.910  
Brutto utlån til privatmarkedet 80.725 74.004 68.515 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679 38.872 33.898
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 46.653 46.192 43.523 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638 23.038 18.921
Innskudd fra kunder 64.090 60.655 56.074 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136
Innskudd fra privatmarkedet 28.336 26.479 23.865 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566 16.070 14.707
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 35.754 34.176 32.209 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715 16.364 15.429
Utlånsvekst i % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt) 5,8 % 7,3 % 6,8 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 % 17,2 % 16,6 %
Innskuddsvekst i % 5,6 % 8,2 % 7,3 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 % 7,6 % 11,4 %
                     
Nøkkeltall 1)                    
Egenkapitalavkastning 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 % 18,9 % 23,7 %
Kostnader/inntekter 49,8 % 44,5 % 48,1 % 54,0 % 53,2 % 44,2 % 46,8 % 55,1 % 51,5 % 49,0 %
                     
Ren kjernekapitaldekning 13,6 % 11,2 % 11,1 % 10,0 % 8,9 % 9,3 % 7,7 % 7,1 % 7,4 % 7,5 %
Kjernekapitaldekning 15,6 % 13,0 % 13,0 % 11,4 % 10,4 % 10,9 % 10,5 % 8,1 % 8,4 % 8,6 %
Kapitaldekning 18,3 % 15,7 % 14,7 % 13,3 % 12,0 % 13,0 % 13,6 % 11,9 % 12,1 % 11,9 %
                     
Antall ansatte 1.273 1.273 1.238 1.216 1.153 1.117 1.108 1.062 1.017 950
Antall årsverk 1.208 1.192 1.192 1.135 1.109 1.035 1.017 973 940 841
Antall bankkontor 49 49 50 51 54 54 55 56 56 58
                     
Nøkkeltall egenkapitalbevis 2)                    
Egenkapitalbevisbrøk 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 % 53,7 %
Antall utstedte bevis (mill) 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41 76,65 71,70
Børskurs 50,50 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72
Børsverdi (mill kr) 6.556 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900 4.140
Resultat per EKB (eiernes andel) 7,02 8,82 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16 5,86 6,24
Utbytte per EKB 2,25 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77 3,90 3,04
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 67,65 62,04 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07 36,43 33,31
Pris / Resultat EKB 7,19 6,63 7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09 8,87 9,38
Pris / Bokført egenkapital 0,75 0,94 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57 1,43 1,76
                     
1) Egenkapitalavkastning er bankens overskudd målt mot gjennomsnittlig egenkapital i perioden      
Kostnader/inntekter er totale kostnader/totale inntekter, inklusive resultat fra eierinteresser og finansielle investeringer. 
Kjernekapitalandel er kjernekapital i konsernet holdt opp i mot kapitalkravet
Kapitaldekning er ansvarlig kapital i konsernet holdt opp i mot kapitalkravet
2) Definisjoner og flere nøkkeltall, se Egenkapitalbevis
© SpareBank 1 SMN