Årsregnskap 2022

Resultat 2.785 millioner kroner 

  • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 3.324 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapital 12,3 prosent 
  • Vekst i utlån 8,1 prosent og innskudd 9,6 prosent 
  • Netto resultat eierinteresser på 442 millioner kroner 
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 61 millioner 
  • Netto inngang på tap på utlån og garantier med 7 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 12,82 kroner 
  • Foreslått utbytte på 6,50 kroner og 474 millioner kroner i samfunnsutbytte
Collage-2022

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Konsernsjefens forord

Jeg tenker ofte på den arven vi i SpareBank 1 SMN forvalter og hvilket ansvar vi har. På den ene siden handler det om å føre videre vårt DNA. Det som handler om tilstedeværelse, kortreiste beslutninger og aktivt samfunnsengasjement. På den andre siden handler det om å utvikle oss for å møte en verden som er i hurtig endring og mer usikker enn på lenge.

Les konsernsjefens forord

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2022 et meget godt resultat, og er måloppfyllende på lønnsomhet og soliditet. Forretningsområdene har prestert godt og konsernets markedsposisjon er styrket. 

Ved inngangen til 2023 er det fortsatt usikkerhet i økonomien med redusert kjøpekraft hos husholdningene og økt pessimisme i næringslivet. Det er like fullt fortsatt svært lav arbeidsledighet i Midt-Norge, samtidig som det er tegn til utflating av inflasjonen og forventninger om at styringsrenten er nær toppen.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN