Note 42 - Eierandelskapital- og eierstruktur

Eierandelskapital
Bankens eierandelskapital utgjør 2.596.728.860 kroner fordelt på 129 836 443 egenkapitalbevis, hvert pålydende 20,00 kroner. Per 31. desember 2017 var det 8 788 egenkapitalbeviseiere (8 498 per 31. desember 2016).

Eierandelskapitalen er tatt opp på følgende måte (i hele kroner):

År Endring  Endring i eierandelskapital Total eierandelskapital Antall egenkapitalbevis
1991 Rettet emisjon 525.000.000 525.000.000 5.250.000
1992 Rettet emisjon 75.000.000 600.000.000 6.000.000
2000 Ansatt emisjon  5.309.900 605.309.900 6.053.099
2001 Ansatt emisjon  4.633.300 609.943.200 6.099.432
2002 Ansatt emisjon  4.862.800 614.806.000 6.148.060
2004 Fondsemisjon 153.701.500 768.507.500 7.685.075
2005 Rettet emisjon  217.424.200 985.931.700 9.859.317
2005 Ansatt emisjon  23.850.000  1.009.781.700 10.097.817
2005 Splitt -  1.009.781.700 40.391.268
2005 Fortrinnsemisjon 252.445.425  1,262,227.125 50.489.085
2007 Utbytteemisjon 81.752.950  1.343.980,075 53.752.203
2007 Ansatt emisjon  5.420.000  1.349.400.075 53.976.003
2008 Utbytteemisjon 90.693.625  1.440.093.700 57.603.748
2008 Ansatt emisjon  6.451.450  1.446.545.150 57.861.806
2009 Fondsemisjon 289.309.025  1.735.854.175 69.434.167
2010 Ansatt emisjon 12.695.300  1.748.549.475 69.941.979
2010 Fortrinnsemisjon 624.082.675  2.372.632.150 94.905.286
2011 Fortrinnsemisjon 625.000  2.373.257.150 94.930.286
2012 Nedsettelse av pålydende   -474.651.430  1.898.605.720 94.930.286
2012 Fortrinnsemisjon 569.543.400  2.468.149.120  123.407.456
2012 Ansatt emisjon 16.220.200  2.484.369.320  124.218.466
2012 Rettet emisjon  112.359.540  2.596.728.860  129.836.443

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 6.572.299 5,06 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.013.854 3,09 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.726.686 2,87 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.334.265 2,57 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 2.961.197 2,28 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 2.669.005 2,06 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.356.459 1,81 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.203.038 1,70 %
Morgan Stanley And Co Intl plc 2.098.751 1,62 %
VPF Alfred Berg Gambak 1.924.604 1,48 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.772.092 1,36 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.714.638 1,32 %
MP Pensjon PK 1.568.771 1,21 %
VPF Nordea Kapital 1.423.991 1,10 %
VPF Nordea Avkastning 1.289.111 0,99 %
VPF Storebrand Norge I 1.208.665 0,93 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.163.440 0,90 %
Sum for de 20 største eiere 49.504.505 38,13 %
Øvrige eiere 80.331.938 61,87 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN