Note 44 - Utbytte fra datterselskaper

Utbytte (mill. kr) 2017 2016
     
Mottatt utbytte fra:    
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 51 45
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 42 29
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 30 26
Allegro Kapitalforvaltning 20 1
MAVI XV 148 -
SpareBank 1 SMN Invest 58 39
SpareBank 1 SMN Card Solutions 1 1
SpareBank 1 SMN Kvartalet 10 4
Sparebank 1 Bygget Trondheim 4 3
Sparebank 1 Bygget Steinkjer 1 1
Sum utbytte 364 147
     
     
Disponeringer (mill. kr) 2017 2016
Årsoverskudd til disponering morbank 1.800 1.750
     
     
Avsatt til utbytte 572 389
Avsatt til gaver 322 220
Overført til utjevningsfond 580 730
Overført til grunnfondskapital 327 411
Totalt disponert 1.800 1.750

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN