Note 20 - Personalkostnader

For detaljert informasjon om ytelser til ledende ansatte i 2022 henvises det til lederlønnsrapporten publisert på smn.no

Morbank   Konsern
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
562 568 Lønn 1.227 1.221
60 54 Pensjonskostnader (Note 22) 99 101
27 39 Sosiale kostnader 81 56
650 661 Sum personalkostnader 1.406 1.378
         
670 675 Gjennomsnittlig antall ansatte  1.549 1.627
646 664 Antall årsverk per 31.12. 1.432 1.340
662 688 Antall ansatte per 31.12. 1.498 1.449
Eksporter til Excel

 

  

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN