Årsregnskap 2021

Resultat 2.902 millioner kroner

  • Resultat før skatt 3.501 millioner kroner 
  • Avkastning på egenkapital 13,5 prosent 
  • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent 
  • Vekst i utlån 6,9 prosent og innskudd 14,1 prosent
  • Tap på utlån 161 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 13,31 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis 103,48 kroner, inklusive foreslått utbytte for 2021
  • Foreslått utbytte 7,50 kroner og avsetning til gaver 547 millioner kroner
Collage-2021

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned

Konsernsjefens forord

I 2021 har vi lært oss å leve med koronapandemiens stadige svingninger, samtidig som vårt engasjement for både folket og næringslivet i regionen står støtt. Økte markedsandeler og økonomisk vekst gjør at vi kan se tilbake på nok et annerledes, men godt år.

Les konsernsjefens forord

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2021 sitt beste resultat noensinne, på 2.902 millioner kroner og avkastning på egenkapitalen på 13,5 prosent. Alle forretningsområdene presterer godt og styrker markedsposisjonen. Dette gir et godt grunnlag for å realisere konsernets ambisjoner.

Tross høye smittetall er det gode utsikter for norsk økonomi. Omikronvarianten av viruset gir høy smitte, men få sykehusinnleggelser, og smitteverntiltakene er betydelig lettet. Arbeidsledigheten er ytterligere redusert og det er generell optimisme i næringslivet i norsk og regional økonomi. Det er imidlertid utfordrende at det i enkelte næringer er mangel på arbeidskraft, noe som kan begrense veksten.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN