Viktige hendelser

Q1

 • Resultat før skatt 901 millioner kroner
 • Ny strategi for bærekraft ble implementert. SpareBank 1 SMN utstedte en grønn seniorobligasjon pålydende 500 millioner euro og lanserte Mitt Klimaspor
 • Stabil rentenetto tross marginpress. God kunde- og volumvekst, spesielt innenfor bedriftsmarkedet
 • Sterkt resultat fra SpareBank 1 Markets, god avkastning fra finansielle investeringer og andre eierinteresser
 • Effektivisert distribusjons- og driftsmodell er etablert og bidrar til lav kostnadsvekst.

Q2

 • Resultat før skatt 942 millioner kroner
 • Gode resultater fra datterselskap, produktselskaper og finansielle investeringer. Særlig gode markedsforhold innen eiendomsmegling, verdipapirtjenester og forsikringsvirksomheten
 • Utlånstapene er betydelig redusert og SpareBank 1 SMN har god kredittkvalitet i både bolig- og næringsporteføljen
 • SpareBank 1 SMN etablerer avdeling mot økonomisk kriminalitet for å møte økt risiko og et sterkt, samlet fagmiljø
 • SpareBank 1 Finans Midt-Norge går inn som eier i bilabonnementsselskapet Fleks.

Q3

 • Resultat før skatt 849 millioner kroner
 • Økt optimisme i norsk økonomi. Som markedsleder i Midt-Norge har SpareBank 1 SMN svært gode utsikter for videre vekst og utvikling
 • Tapene er etablert på et lavere nivå som resultat av en positiv utvikling for næringslivet i Midt-Norge
 • Utbytte på 3,10 kroner utbetales. Utbytte for 2020 er avsatt med 4,40 kroner, hvorav 3,10 ble utbetalt 9. november 2021
 • Gjenåpning av samfunnet fra 25. september. 86 prosent av befolkningen over 18 år ferdigvaksinerte. SpareBank 1 SMN setter av 100 millioner kroner fra samfunnsutbytte til frivillighet, kultur, idrett, og lokale feiringer i hele regionen.

Q4

 • Resultat før skatt 703 millioner kroner
 • SpareBank 1-alliansen fylte 25 år i november. Alliansen samarbeider om felles plattform og merkevare, og består i dag av 14 selvstendige, solide og lønnsomme sparebanker med sterke markedsposisjoner over hele landet
 • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN inngikk en nasjonal avtale med LO hvor de blir eneleverandør av regnskaps- og rådgivningstjenester til selvstendig næringsdrivende gjennom fordelsprogrammet LO-selvstendig
 • Årets konjunkturbarometer for næringslivet i regionen lagt frem i november 2021, inklusive bærekraftsbarometer. Konjunkturbarometeret bekrefter en positiv utvikling for regionen og generelt høy optimisme, samtidig som bærekraftsbarometeret avdekker at det ikke er en grønn omstilling på gang i midtnorsk næringsliv – enda
 • Aksjefondet ODIN Bærekraft ble lansert. Som et aktivt forvaltet og bærekraftig aksjefond investerer ODIN Bærekraft i bærekraftige kvalitetsselskaper over hele verden.

 

Årsregnskap og noter

 • I Q1 lanserte SpareBank 1 SMN tjenesten Mitt klimaspor i digitalbanken, som basert på kundens transaksjonsdata gir en indikasjon på kundens klimagassutslipp.
  I Q1 lanserte SpareBank 1 SMN tjenesten Mitt klimaspor i digitalbanken, som basert på kundens transaksjonsdata gir en indikasjon på kundens klimagassutslipp.
 • I september ble landet offisielt gjenåpnet etter halvannet år med kronarestriksjoner. SpareBank 1 SMN satte av 100 millioner kroner for å få både hverdagsliv og næringsliv opp i marsjfart igjen.
  I september ble landet offisielt gjenåpnet etter halvannet år med kronarestriksjoner. SpareBank 1 SMN satte av 100 millioner kroner for å få både hverdagsliv og næringsliv opp i marsjfart igjen.
© SpareBank 1 SMN