Interessenter og medlemskap

Interessenter

Konsernets vesentlige interessenter ble identifisert som en del av interessentanalysen i 2020. En oppsummering av de mest vesentlige interessentene vises i figuren nedenfor, og interessentanalysen er publisert i sin helhet på smn.no/barekraft.


Interessenter

Medlemskap

SpareBank 1 SMN støtter eller har gitt sin tilslutning til følgende eksterne initiativ, chartre eller prinsipper for det økonomiske, miljømessige eller samfunnsmessige området:

  • UNEPFIs Principles for Responsible Banking
  • UN Global Compact Norge
  • Miljøfyrtårn

Se vedlagte oversikt over SpareBank 1 SMN sine medlemskap i bransje-, lobby- og andre norske og internasjonale organisasjoner.

Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN