Konsernledelsen

Jan-FrodeJanson   

Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø (1992).

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN fra 1. mai 2019. Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Styreleder i SpareBank 1 SMNs datterselskaper EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling. Styremedlem i Vipps og Fremtind Forsikring. Styremedlem i Fleks og NTNU.

     
Kjell Fordal   Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Konsernfinans og eierstyring, visekonsernsjef

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Styreleder i BN Bank, SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt, Prøven Eiendom og Trondhjems Turistforening. Styremedlem i SpareBank 1 Markets.

     
Vegard Helland  
Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv
 
Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Leder for konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.

Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Factoring, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, Modhi Finance og Mavi XV.

     
NellyMaske_BERRE8521   Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør Privatmarked

Master of Science fra South Bank University London (2000), Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH (1998).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. Konserndirektør Organisasjon og Utvikling 2015-2018, Assisterende konserndirektør Privatmarked 2013-2015. Tidligere bred erfaring fra rådgivningsselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013.

Styreleder i SpareBank 1 Gjeldsinformasjon. Styremedlem i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

     
Rolf Jarle Broske  

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør Kommunikasjon og merkevare

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2016. 

Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv.

Styremedlem i Spleis og nestleder i styret i Stiftelsen UNI. Fylkesstyremedlem i Trøndelag Høyre og bystyremedlem Trondheim kommune.

     
Ola Neråsen  

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør Risikostyring

Siviløkonom fra BI (1990), Statsautorisert revisor fra NHH (1994). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1997. Tidigere erfaring fra Deloitte. 

     
Kjetil Reinsberg  

Kjetil Reinsberg (1961)

Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Eiendomsmegler fra BI (2008).

Tiltrådte som administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge i 1999. Tidligere ansatt i Storebrand Bank, Notar og Bedre Råd samt flere års erfaring fra bygningsbransjen.

Styreleder i Brauten Eiendom. Styremedlem EiendomsMegler 1 Norge, Eiendom Norge og Agri Eiendom.

     
Arne Nypan   

Arne Nypan (1970)

Administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Master of Business Administration (MBA) fra Universitetet i Lund, Sverige (1997). Bachelor in Business Administration (B.Sc.) fra Handelshøyskolen i København, Danmark (1995). Offisersutdannelse i Hæren (1992).

Administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN fra juni 2020. Administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Midt-Norge fra 2013 til juni 2020. Tidligere leder for kundekonsept i SpareBank 1 SMN i 2013, konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN fra 2003-2012. Har også jobbet i Innovation Strategic Consulting og Fokus Bank (Danske Bank).

     
 Astrid Undheim  

Astrid Undheim (1980)

Konserndirektør Teknologi og utvikling

PhD i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2009). Master of Science i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2004). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2020, tidligere lang erfaring fra Telenor, senest som leder av forskningsavdelingen på Analytics & AI.

Styremedlem i Trondheim Tech Port. Medlem av Rådet for SSB. Medlem av «Utvalg for vurdering av langsiktige perspektiver for Statens Pensjonsfond Utland». Tidligere erfaring fra en rekke offentlige utvalg.

Eksporter til Excel
© SpareBank 1 SMN