Bedriftsmarked

Aldri hatt tettere samarbeid

Det har vært et godt år for bedriftsmarkedet, men et år som fortsatt i stor grad har vært preget av korona. Interne omstillingsprosesser har ført til tettere og bedre samhandling mellom SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Etter å ha slitt i flere år ser bedriftsmarkedet i banken en bedring i utsiktene innen olje- og offshorenæringen. Innen næringseiendom ser også utsiktene bedre ut, mens fiskeri og havbruk holder seg stabilt bra. Spesielt innen SMB-markedet har banken sett gode resultater som følge av målrettet satsning mot nye kunder.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har befestet sin posisjon som markedsleder blant annet gjennom oppkjøp av to selskaper. De kjøpte også et tredje selskap i 2021. De har kommet langt på reisen fra å være regnskapsfører til fullverdig regnskapsrådgiver, og har brukt tid på å rigge bedriften og å «sette laget».

Som sparringspartner, og ikke kun en regnskapsfører, kan de i større grad effektivisere de administrative prosessene, og hjelpe kundene med å belyse hva de bør gjøre mer og mindre av for at bedriften skal bli mer lønnsom og vokse.

Ved å ta i bruk ny teknologi har de kunnet tilby nye, moderne regnskapssystemer som effektiviserer økonomifunksjonene hos kundene.

I 2021 lanserte de også nyheten HR-tjenester, en kunderettet og fleksibel tjeneste som støtter bedrifter i HR-hverdagen og kan hjelpe med blant annet å tiltrekke kandidater, lover og regler og utvikling av ansatte.

På tampen av året ble SpareBank 1 Regnskapshuset SMN valgt som nasjonal leverandør av regnskapstjenester til LO Selvstendig, et samarbeid mellom LO-forbund som organiserer selvstendig næringsdrivende.

Pandemien har vært krevende
Bedriftsmarkedet er fortsatt preget av pandemi og dels strenge restriksjoner, og året har bydd på store utfordringer for mange kunder i flere bransjer.

Banken har fått god oversikt over risiko og hvilke bransjer som har blitt hardt rammet, og har god kontroll knyttet til risiko rundt korona. Risikoen har blitt håndtert på en god måte og det er lite sannsynlig at det kommer noen større tap som følge av pandemien.

Vegard Helland

–  Det har blitt tydeligere i 2021 enn året før hvem som har hatt utfordringer. Vi er komfortable i krise, det er da vi skiller oss fra andre banker. Vi har vært der og støttet næringslivet hele veien og vi har sett en voldsom vekst både av kunder og markedsandeler, sier Vegard Helland, konserndirektør bedriftsmarked.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har brukt mye tid på koronahåndtering og spesielt håndtering av de ulike kompensasjonsordningene fra myndighetene.

–  Her har vi spilt en sentral rolle for mange kunder ved at vi har satt oss inn i de ulike reglene for å kunne rådgi kundene rundt hvilke muligheter som finnes. Vi har hatt en viktig kontrollfunksjon i dette arbeidet ved at vi har gått gjennom og sikret at grunnlaget som sendes fra kundene har vært korrekt. Det har vært en omfattende jobb, men samtidig en naturlig rolle for oss som bedriftens nærmeste sparringspartner, sier Arne Nypan, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Samlokalisering gir resultater
Samlokalisering av forretningsområdene i finanshus flere steder i regionen har gjort det enklere å tilby en mer helhetlig tjeneste. I motsetning til mange andre kan SpareBank 1 SMN tilby både bank og regnskapstjenester til bedriftskundene.

Gjennom året har det vært fokus på at rådgiverne har med seg hele produktspekteret ut til kundene. Bredden i produkttilbudet er et konkurransefortrinn og det er avgjørende at kundene ser verdien av denne helhetlige tilnærmingen.

–  Samlokalisering av kontorer har resultert i et tettere samarbeid mellom banken og regnskapshuset. Vi har blitt bedre kjent, vi jobber tettere sammen enn noensinne og vi har blitt mer kundeorientert. Dette forenkler hverdagen for kundene som føler at de får bedre rådgiving og et mer helhetlig tilbud, sier Vegard Helland.

–  Sammen har vi har utviklet konseptet Bank+Regnskap, og det vil lanseres flere nye kundekonsepter i tiden fremover. Vi jobber hardt for å kunne tilby banktjenester gjennom regnskapssystemene som kundene i dag allerede bruker og vi tar stadig i bruk ny teknologi, sier Arne Nypan.

Digitalt har det også vært samlokalisering ved at nettsidene til SpareBank 1 Regnskapshuset har blitt en del av smn.no.

Bærekraft på agendaen
– Vi jobber mye med bærekraft og hva det betyr for næringslivet og banken. Vi har jobbet med kartlegging innen flere bransjer, for å forstå bedre hva det betyr for kundene, sier Vegard Helland.

Resultater fra SpareBank 1 SMN sitt bærekraftsbarometer har vist at krisen er større enn forståelsen hos store deler av næringslivet. Fokus fremover blir derfor intern kompetansebygging slik at rådgiverne i større grad skal kunne bistå kunder med grønn omstilling.

I tillegg har SpareBank 1 SMN i samarbeid med SINTEF lansert en støtteordning for SMB-bedrifter i Midt-Norge som ønsker å omstille seg å bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Støtteordningen er finansiert av konsernet sitt samfunnsutbytte.

Arne Nypan

I 2020 leverte SpareBank 1 SMN-konsernet sitt første energi- og klimaregnskap. Dette ble utarbeidet av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. De var det eneste regnskapsførerforetak i Norge som utarbeidet et energi- og klimaregnskap det året og ser allerede at dette er et område i vekst.

–  Allerede i år fakturerer vi flere store kunder på bærekraftsrapportering. Neste år skal vi ta ut dette potensialet i større grad, sier Arne Nypan. 

Store ambisjoner
Både bank og regnskapshus har store ambisjoner for 2022.

–  Ambisjonene våre for neste år er kraftig vekst i både antall kunder og volum. Videre skal vi ytterligere redusere tap og fortsette å vinne nye kunder, sier Vegard Helland.

–  Vi kommer til å fortsette å være på utkikk etter gode partnere som kan være med å styrke laget videre. Vi har allerede store markedsandeler nord i Trøndelag, Trondheim og Møre, og det skal vi fortsette å ha. I andre områder hvor vi er i en utfordrerposisjon skal vi ta markedsandeler, sier Arne Nypan.

Bedriftsmarked har også ambisjoner om å utvikle nye kundetilbud og tjenester for alle bedriftskunder, hver for seg i bank og regnskapshus, men ikke minst sammen.

Kjernetall for Næringsliv og Regnskapshuset

Næringsliv 2021 2020
Innskudd 59,6 mrd 49,4 mrd
Utlån 47,6 mrd 44,8 mrd
Antall kunder 17.727 15.564
Antall årsverk 165 156
Resultat før skatt 795 mill 113 mill
     
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 2021 2020
Antall kunder 11.249 10.712
Antall årsverk 457 446
Resultat før skatt 85 mill 110 mill
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN