Styret

KjellBjordal_BER4455  

Kjell Bjordal (1953) styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater.

Styreleder Nordlaks-konsernet, Axio og Norsk Forskningsråd portefølje HAV og Norsk Landbrukskjemi. Nestleder i styret for Entra Eiendom.  

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2021.

     
Christian Stav  

Christian Stav (1968) nestleder

Siviløkonom fra NHH (1991), Høyere revisorstudium NHH (1992), Statsautorisert revisor (1994), Master of Business Administration NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003).

Medlem av styret siden 2019. Leder av revisjonsutvalget, medlem av risikoutvalget siden 2019.

Konsernsjef NTE.

Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, Økonomi og Finansdirektør NTE.

Styreleder NTE Energi, NTE Marked og NTE Elektro.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2021.

     
Mette_Kamsvaag  

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget fra 2018.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. Administrerende direktør i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems, Norkart og WebMed. Styremedlem i Wordline. Industrirådgiver for Ferd.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2021.

     
Tonje_Foss  

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen petroleumsøkonomi (1996).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godgjørelsesutvalget fra 2018.

Adm. direktør Frøygruppen fra 2022.

Tidligere erfaring som strategidirektør i Enova, regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2021.

     
MortenLoktu_BER4487  

Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTNU (1984).

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Vice President Corporate Strategy i Equinor.

Begynte i Equinor (Statoil) i 1985, og har hatt ulike stillinger innen bl.a. forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Equinor 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Equinor 2005-2010. Områdedirektør for Equinor produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 2011-2016. Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Styremedlem Mariculture, Salmar Aker Ocean og Ocean Farming.

Deltatt på 10 av 17 styremøter i 2021.

     
 JanneThomsen_BER4616  

Janne Thyø Thomsen (1957)

Cand jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Medlem av styret siden 2014. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget siden 2014. Leder av risikoutvalget siden 2019.

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark.

Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) Limited 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet 1981-1984. 

Styremedlem Nordic Credit Rating.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2021.

     
Freddy_Aursø  

Freddy Aursø (1972)

Ingeniør fra NTNU (1998). MBA fra Newcastle Graduate School of Business (2003).

Medlem av styret siden 2021.

Gründer og CEO i Lighthouse8.

Bred internasjonal ledererfaring innen digitalisering av salg og markedsføring, samt robotisering og kunstig intelligens. Har vært med og grunnlagt flere internasjonale medie/teknologiselskap, blant annet Global Media, Bigmouthmedia, LBi, Digitas, G4S Ventures og InvoiceClub.

Styreleder i Lighthouse8 AS, Lighthouse8 Pte Ltd, Lighthouse8 Pty Ltd, Lighthouse8 Ltd og InvoiceClub AS. Tidligere styremedlem i Global Media AS/AB/S.r.l, Bigmouthmedia AS/AB, G4S Ventures Pty Ltd og InvoiceClub Pty Ltd.

Deltatt på 11 av 17 styremøter i 2021.

     
 Inge Lindset  

Inge Lindseth (1963)

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019. Styremedlem i Finansforbundet region Trøndelag fra 2020.

Konserntillitsvalgt fra 2019. 

Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet. Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2021.

     
 Christina Straub    

Christina Straub (1974)

Videregående skole. Bankakademiet 1 avdeling og Forsikring. 

Medlem av styret siden 2019.

Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019. Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og Evry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006, de siste årene som produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i fire år. Styremedlem i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2021.

Eksporter til Excel

 

 

© SpareBank 1 SMN