Årsregnskap 2013

  • Resultat 1.400 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapitalen 13,3 prosent
  • Ren kjernekapital 11,1 prosent
  • Vekst i utlån 6,8 prosent og innskudd 7,3 prosent
  • Tap på utlån 101 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 6,92 kroner
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 55,69 kroner
Årsrapport 2013

Nedlasting

Her kan du laste ned årsrapporten.

Last ned 

Redegjørelse fra konsernsjefen

2013 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Vi oppnådde et resultat på 1.400 millioner kroner, en økning på 323 millioner fra året før. Egenkapitalavkastningen ble 13,3 prosent, en forbedring på 1,6 prosentpoeng fra 2012.

Les konsernsjefens redegjørelse

Styrets årsberetning

Resultatet i 2013 ble meget godt og bekrefter at tiltak som gjennomføres i henhold til konsernets kapitalplan gir god effekt. Utviklingen i kjernevirksomheten var svært positiv og viser at konsernet er i stand til å skape tilfredsstillende avkastning på den økte kapitalen. Målet er at konsernet skal oppnå en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent uten ordinære emisjoner.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN